Tradities en symbolen

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Tradities en symbolen

Auteur: WAGGGS
Tak(ken): VG's - Juniors


Wanneer.png

Duur van het spel: 1u

Waar.png

Terrein: binnen

Wie.png

Aantal leden: minimum 3
Groepen: onbekend
Aantal begeleiders: 1
Taakomschrijving van de begeleiders: onbekend


Wat.png

Thema: Zingeving
Soort activiteit: kringgesprek

Spelverloop:


WOORDJE UITLEG

Tradities en symbolen zijn eigen aan organisaties. Zij zijn een belangrijk middel om de ene organisatie van de andere te onderscheiden. Tradities zijn niet stroef, ze kunnen evolueren en veranderen. Alle groepen hebben tradities: families, naties, sportclubs, religies, . Vaak wordt een groep mensen geïdentificeerd aan de hand van de symbolen die ze hebben of de tradities die ze naar voor brengen. Binnen Open Scouting zijn een aantal tradities en symbolen te onderscheiden.

ACTIVITEIT Vraag aan de deelnemers te brainstormen over de tradities en symbolen van FOS Open Scouting. Maak een lijst met enkele ideeën zoals hiking, kamperen, uniform,… en schrijf ze op een groot blad.

Bespreek in kleine groepen van 3 of 4 personen deze vragen:

- Welke zijn mijn favoriete tradities?

- Wat is er zo speciaal aan die tradities?

- Wat betekenen ze voor mij?

Materiaal:


Groot blad en stift
Waarom.png

Doelstelling van het spel: Nadenken over de tradities en symbolen van FOS Open Scouting en hoe ze bijdragen aan onze identiteit.