Twee is genoeg Drie is teveel

Uit FOSwiki


Oxo.png
Twee is genoeg, drie is teveel

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Men gaat in groepjes van twee in een cirkel staan. Twee kinderen lopen rond de cirkel : een vanger en een achtervolgde. Elk moment kan de achtervolgde een schuilplaats zoeken door zich voor één van de groepjes te plaatsen. De laatste speler van het groepje van twee maakt zich dan snel uit de voeten. Is iemand gevangen, dan worden de rollen omgekeerd.

Variant voor oudere takken: per twee op elkaar gaan liggen. Er is één jager en één prooi. Als de prooi op een koppel gaat liggen, wordt de onderste de nieuwe jager, de oude jager is nu de prooi.
Opgelet: bij deze variant kan het er ruw aan toe gaan.