Vaarroutes

Uit FOSwiki

Elk jaar steken vele seascouts de Westerschelde over om te gaan zeilen in Zeeland. Deze zeearm is een van de meeste drukke vaarroutes ter wereld. Ze is bovendien bezaaid met zandbanken en kent verraderlijke stromingen. Hieronder vindt je een praktijkgericht overzicht van vaarroutes naar Zeeland vanuit België. Er wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid van kleine scoutsboten en de beperkte snelheid.

Westerschelde satelietbeeld.jpg

Binnendoor

Routes vanuit het binnenland om naar Zeeland te varen. Elke route op de Westerschelde moet best genomen met de stroming zoveel mogeljk mee.

Vanuit Terneuzen naar Vlissingen

Wanneer je de sluis van Terneuzen uitvaart: onmiddelijk melden op VHF 03 'Centrale Vlissingen'.

Houdt de zuiderwal aan en blijf uit het hoofdvaarwater (groene boeien aan SB), doe dit in goed overleg met VTS!

Dwars van boei 8, meld je je aan op VHF 14 'Centrale Vlissingen'.

Kies het 'Water langs hoofdplaat' via de 'Thomasgeul' (VH-boeien), dit is een zeer rustig vaarwater, zonder noemenswaardige traffiek.

Op het einde van deze geul, doorvaren tot VH2. Ten noorden hiervan ligt een verraderlijke ondiepte.

Vanaf VH2 koers noord tot 'Songa'.

Vanaf 'Songa' koers ONO tot SS1.

Meldt je nogmaals met positie en intentie tot oversteken op

VHF 14 'Centrale Vlissingen' en vraag een verkeersbeeld.

Zestwintig.jpg

Bij toestemming van centrale vlissingen kunt je snel en haaks op de verkeersroute over steken naar de sluis van Vlissingen (koers noord).


Veelal maakt men de fout om over te steken vanaf de 'Songa' waardoor men te lang en schuin in de verkeersroute vaart. Dit zorgt voor onnodig gevaar en stress bij de loodsen op de zeeschepen en bij de operators van VTS Vissingen. Het bovendien in strijd met de vaarregels.

Let bij deze route goed op het weerbericht; zeewind kan een grote zeegang veroorzaken op de rede van vlissingen. Weerbericht wordt uitgezonden op VHF 14 telkens 50 min. na het uur. Een extra weerbericht kan je steeds opvragen op VHF 21 'Radar Vlissingen'. In Vlissingen is het erg moeilijk overnachten voor Sea-Scouts. De oplossing is dan vaak om door te varen tot in Veere of de Schelde-route naar Hansweert te kiezen.

Vanuit Terneuzen naar Hansweert

Wanneer men de sluis van Terneuzen uitvaart: onmiddelijk melden op VHF 03 'Centrale Terneuzen'.
Vaar meteen snel en haaks het vaarwater over naar de rode kant (indien toegestaan).

Scheldetraffic.JPG

Neem de geul 'Zuid-Everingen' (koers NW). Vanaf hier is het vaarwater rustig, zonder veel trafiek.
Volg verder Nevenvaarwater (boeien 'E'), en daarna Middelgat (boeien 'MG').
Dwars van boei MG2, meldt je aan op VHF 65 'Centrale Hansweert'.
Dwars van boei 40 meldt je nogmaals aan 'Centrale Hansweert met je intenties. De sluis van Hansweert ligt aan bakboord.

Deze route verdient een lichte voorkeur; ze is beter beschut, eenvoudiger en rustiger.

Bovendien komt men zeer snel op de Oosterschelde, terwijl de route via Vlissingen eerst uitmond in het Veerse meer.Men kan dus een dag winnen als men naar de Oosterschelde moet. Dat Wemeldinghe een heerlijke jachthaven is helpt ook natuurlijk!

Vanuit Antwerpen naar Hansweert

Vanuit Antwerpen, hou zoveel mogelijk de stuurboordwal aan, en blijf indien mogelijk zelfs uit het vaarwater.
Luister uit op VHF 10 (schip-schip-kanaal).
Dwars van boei 100, meldt je aan op VHF 12 'Centrale Zandvliet'.
Ter hoogte van de kerncentrale van Doel is vaak zeer veel scheepvaartbeweging.
Let enorm goed op bij de bocht van Bath;
U kiest best voor vaarwater 'Schaar van de Noord'; dit vaarwater heeft zeer sterke stromingen, maar veel minder trafiek.
Vervolg over hoofdvaarwater, je vermijdt best de blinde en onbetonde 'Zimmermansgeul'/'Schaar van Waarde'.
Dwars van boei 46, meld je aan op VHF 65 'Centrale Hansweert'.
Dwars van boei 42 meld je nogmaals aan 'Centrale Hansweert' met intentie. De sluis van Hansweert ligt aan stuurboord.

Deze route is de meest voor de hand liggende, voor scouts uit Antwerpen.

Langs zee

Scouts uit Brugge, Oostende en De Panne hebben de keuze om via de Noordzee naar Vlissingen te varen (vanuit 'de west' bestemd voor Vlissingen).
Meteo is hier de belangrijkste factor: maximum 2-3 bft zeewind of 3-4 bft landwind zijn de maximumwaarden.
Veel hangt ook af van de ervaring aan boord, technische kenmerken van de vloot en uitrusting aan boord.
Voorbeeld: Een vloot met een goed uitgerust moederschip (vhf, gps, kompas,...) met betrouwbare motoren kunnen meer aan dan 7 vletten of drascombes met jonge leiding en lichte motoren.

Bij de planning moet men dan ook rekening houden dat men moet kunnen terugvallen op een tocht binnendoor via de kanalen. Weerbericht op VHF69 telkens 10 minuten na het uur

Eenmaal op zee: Dwars van Boei 'Obst.14': meldt je aan op VHF 69 'Traffic Centrale Zeebrugge'.
Een halve mijl van de havenhoofden van Zeebrugge, vraagt men best nog even of er geen uitgaand verkeer is op VHF 69 'Traffic Centrale Zeebrugge'. Best ook nog even de intentie om de havenhoofen te kruisen kenbaar maken op VHF 71 'Port Control Zeebrugge'
Blijf verder weg uit de boeien van Vlissingen vaarwater.
Dwars van boei W5 meldt je aan op VHF 14 'Centrale Vlissingen'.
Vaar verder tot 'Songa'.
Vanaf 'Songa' koers ONO tot SS1.
Meldt je nogmaals met positie en intentie tot oversteken op VHF 14.
Bij toestemming van centrale Vlissingen kunt je snel en haaks op de verkeersroute over steken naar de sluis van Vlissingen (koers noord).

Als men vanuit Zeebrugge zelf vertrekt dan dient men zich eerst aan te melden op VHF 71 'Port Control Zeebrugge', die alle intern verkeer in de haven regelt.


Aandachtspunten

 • Inhoud van een verkeers melding aan een VTS-centrale:
  • Groepsnaam
  • Aantal boten
  • Positie
  • Geplande route
  • Bestemming
  Hou het steeds kort en bondig. Gebruik steeds ondubbelzinnige standaard-zinnen. Bedenk dat iedereen meeluistert op een VHF-kanaal. Men kan beter één keer te veel oproepen dan één keer te weinig.

 • Let bij de tocht planning goed op voor de stroom en de windvoorspelling. Wind tegen stroom levert korte steile golven op die zeer hinderlijk zijn.

 • Een stroomatlas is de enige goede manier om je tocht te plannen; de stroming zit aan elke boei anders.

 • Ter voorbereiding van uw oversteek kunt je even telefoneren met de verkeerscentrale. Dit komt zeer proffesioneel over en bovendien hebben de operators aan de telefoon veel meer tijd dan op een VHF-kanaal. Op deze folder vindt je alle nodige VTS-informatie:[1]

 • Een verkeerstoren kan je aanwijzingen en waarschuwingen geven, maar is niet verplichtend. Een waarschuwing van een verkeerstoren dient echter niet licht genomen te worden; zij hebben immers jaren ervaring en training in hun vakgebied.

 • Een GSM is op geen enkel ogenblik een vervangmiddel voor een VHF. Het is slechts een zeer slecht back-up-systeem.

 • Een goede radarreflector is een must! De verkeerstoren volgt je namelijk met radar-tracking; geen radar-echo, geen informatie.

 • Blijf steeds dicht bij elkaar varen in groep, zo bent je beter zichtbaar en in geval van nood is de redding zéér nabij.

 • De verkeerscentrales van Zeebrugge en Vlissingen kunnen uw positie bepalen aan de hand vanaf uw VHF-oproep. Dus zelfs wanneer je niet detecteerbaar bent op radar kunnen zij uw positie bepalen. Dit is evenwel geen excuus om geen radarreflector in de mast te voeren!

Zie ook

bron

bron:

--Zelfzekere Maraboe 3 feb 2011 10:36 (CET)--