Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen

Uit FOSwiki


Deze pagina is een onderdeel van de pagina Regelgeving.
Klik er verder door naar allerhande regels waar je als scouts of gids mee in aanraking kan komen.

Je beseft het misschien niet, maar het aanbieden van een speelterrein is een dienst. En sinds 1994 bestaat er een algemene wet over de veiligheid van de consument, een wet die gebruikers beschermt tegen onveilige producten en diensten. In 1998 werden er in Europa enkele normen over de veiligheid van speelterreinen goedgekeurd waardoor België in 2001 ook een specifieke wetgeving voor speelterreinen er op na hield. Conclusie, als aanbieder van een speelterrein verzorg je een dienst voor je gebruikers (wie ze ook mogen zijn: kinderen, ouders, begeleiders, klanten, enz.). Het is je taak als aanbieder om te zorgen dat die dienst veilig en gebruiksvriendelijk is.

Wat zegt de wet?

De Koninklijke Besluiten betreffende de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen vloeit voort uit de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten. De richtlijnen hiervoor komen uit de Europese Normen over de veiligheid van speelterreinen (EN 1176 en EN 1177) uit 1998. Het komt er op neer dat de uitbater van het speelterrein verantwoordelijk is voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Nog even de definitie van een speeltoestel: Dit is een product bestemd voor vermaak of ontspanning, ontworpen of kennelijk bestemd om te worden gebruikt door personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt en bestemd voor collectief gebruik op een tijdelijk of blijvend speelterrein. Je kan je verdiepen op de databank regelgeving van Steunpunt Jeugd, of meteen hun PDF uitprinten.

Wat onthouden we als Fosser?

 • Dat er een uitzondering is voor de tijdelijke toestellen die als element van hun spel door kinderen, onder toezicht, voor zichzelf worden vervaardigd. Dus als je bijvoorbeeld een schommel sjort op kamp met je leden (en je dit na het kamp weer afbreekt) val je niet onder dit KB.
 • De vermelding “Gebruik op eigen risico” of dergelijke is verboden.
 • Zorg er dus voor dat alle toestellen geïnspecteerd en onderhouden zijn.
  • Regelmatig nazicht en onderhoud is dus nodig.
  • En je zal ze jaarlijks moeten laten controleren. Vraag eens na bij de jeugddienst want de gemeente heeft vast wel een ambtenaar die hun speelterreintjes controleert.
 • Verder plaats je ook enkele aanduidingen bij de toestellen/het terrein:
  • Een bordje met de naam van de eenheid en een contactpersoon.
  • Een nummer per speeltoestel.
  • En een reglement met de 'speelregels'.
 • Voor de dossiervreters onder jullie kan je op recreabel.be doorklikken naar het handboek Veiligheid van Speelterreinen uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Economie (dienst productveiligheid). Iets hapklaarder is hun brochure Speel op veilig.
 • ...


Terug naar de pagina Regelgeving.