Verhaaltje zonder woorden

Uit FOSwiki


Oxo.png
Verhaaltje zonder woorden

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Alleen door gebaren moet een grotere handeling uitgebeeld en door de kinderen geraden worden, bv. een paar passen lopen, een kraan opendraaien, de handen wassen, het dichtdraaien van de kraan, weer een paar passen lopen en op een stoel gaan zitten. Of : de handen zo houden alsof de ene hand een bord is en de andere een beker en deze laatste naar de mond brengen. Of : doen alsof je je mond afveegt, met het hoofd groeten en naar buiten gaan.

Variant: Ook kunnen twee of meer kinderen een verhaaltje uitbeelden : het ene kind is gastheer en het andere gast. Het eerste kind maakt de deur open, het tweede komt naar binnen en geeft het eerste kind een hand. Het eerste kind doet alsof het borden naar binnen brengt en op tafel zet, enz.


Materiaal: geen