Verschil & gelijkenis

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
Eenheid auteur: onbekend

Spelverloop:
*De groep zit in een cirkel.

 • De leid(st)er vraagt aan de kinderen om het grootste verschil en de grootste gelijkenis tussen zichzelf en de persoon die links van hem of haar zit onder woorden te brengen. Geef hen even tijd om na te denken.
 • Laat iedereen dus over volgende vragen nadenken:
  • Op welke manier ben ik anders dan mijn buur?
  • Op welke manier lijken we heel goed op elkaar?


Bemerkingen

 • Deze activiteit kan worden gebruikt wanneer de leid(st)er merkt dat 1 of meerdere mensen uit de tak worden uitgesloten door de groep (door zijn of haar huidskleur, handicap, …)
 • De leid(st)er zit best rechts van de uitgeslotene. In plaats van de typische verschillen uit te kiezen, die deel uit maken van de reden waarom hij of zij wordt uitgesloten, kan de leid(st)er bijvoorbeeld kiezen voor het verschil in geslacht: “ik ben een meisje en hij is een jongen”.
 • Laat ook een kwaliteit van de uitgeslotene naar voor komen, waardoor de groep hem of haar meer zal appreciëren.
 • Misschien zullen sommige kinderen reageren op de woorden van de leid(st)er. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat ze ook nog andere verschillen zien. Laat hier zeker ruimte voor. Dit is een kans om een kleine discussie te starten. Maar zorg er voor dat de focus niet op dat ene kenmerk komt te liggen dat de reden vormt voor de discriminatie.
 • Het kind moet steeds zijn gevoelens kunnen uiten ten opzichte van de groep. Wat is jouw mening? Vind jij dat ook?
Benodigdheden:geen