Waar of niet waar

Uit FOSwiki


Oxo.png
Waar of niet waar

Auteur: Jeugd & Vrede
Tak(ken): alle takken
Type: klein spel

Spel:
Verdeel de spelers in kleine groepjes van drie of vier personen. Eén speler stelt zichzelf voor, zegt zijn naam en vertelt dan drie feiten over zichzelf. Twee feiten zijn waar, eentje moet fout zijn (bijvoorbeeld: ik verjaar in juni, ik heb een hond en mijn lievelingseten is spaghetti). De andere spelers proberen te raden welke de foute bewering is. Stel zo jezelf beurtelings voor. Je kan dit spel voorbereiden door eerst het spel How do you do? te spelen.


Materiaal: /