Waarom spelen met bevers

Uit FOSwiki

Spontaan, natuurlijk gedrag

Als je 5 tot 8 jarige kinderen buiten schoolverband eens goed onder de loep neemt, dan zal je merken dat de kinderen bijna continu bezig zijn met spelen en ravotten. Lopen, hinken, boetseren met van alles en nog wat, met poppen en auto’ s spelen zijn slechts enkele voorbeelden van bezigheden op die leeftijd.

Ook binnen de scouts zijn de Bevers/Zeehonden al aan het spelen nog voor de activiteit aanvangt. Als je een activiteit onderbreekt zetten ze deze doodleuk verder of schakelen ze over op iets leuks dat ze op school leerden spelen of misschien wel zelf uitvonden. Het valt moeilijk te ontkennen dat het een hele klus is en het nodige geduld vraagt om die spelende rakkers stil te krijgen.

Spelgedrag is dus eigen aan kinderen rond die leeftijd. Ze lijken haast onvermoeibaar en op de scouts zijn ze meestal nog meer uitgelaten dan anders.

Leren door te spelen

Bevers/Zeehonden zijn dus spontane speelvogels. Hoewel het een hele klus is om ze rustig en aandachtig te krijgen heeft hun speldrang heel veel voordelen: het spelen bevordert immers hun ontwikkeling. Tevens is het voor hen een uitgelezen kans om zich eens goed uit te leven. Spelen is enerzijds een energievretende bezigheid, maar brengt anderzijds ook nieuwe energie aan.

Hun continue spel- en bewegingsdrang zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze op lichamelijk vlak verfijnde bewegingen stilaan onder de knie gaan krijgen (bijvoorbeeld het vangen van een bal). Bovendien zal hun conditie en snelheid ook sterk toenemen op die leeftijd.

Via de grotere spelen en hun fantasie om spelen uit te vinden zullen ze ook op cognitief gebied gaan bijleren. Je kan merkbaar zien hoe goed ze kunnen imiteren (en dus bijleren) en leren anticiperen op sommige situaties.

Het leren omgaan met winst en verlies, het vals spelen (of de confrontatie ermee) kan soms voor grote emotionele bewogenheid zorgen. Bij bevers/zeehonden laat je dit best nog wat achterwege. In plaats van competitieve spelen doe je best New games. Zo focus je immers op samen spelen en samen werken, want dit zijn immers de uitdagingen van de Bever- Zeehondentak.

Door spelen leren bevers/zeehonden elkaar ook gemakkelijker kennen. In eerste instantie leren ze elkaars namen kennen, maar even later hebben ze al beslist wie hun beste vriendje/ vriendinnetje is (dit is echter zeer veranderbaar). Via spel leren de bevers/zeehonden ook wat kan en niet kan, ze leren om te gaan met morele normen en aanvaarden die ook. Bevers/Zeehonden maken dus een enorme sociale en karakteriele ontwikkeling door via spel.

Spelen omdat het leuk is

We spelen met bevers/zeehonden, bieden hen spelen aan of laten hen gaan in hun spontane spelen gewoon omdat ze het leuk en aangenaam vinden. Natuurlijk is het mooi meegenomen dat het ook nog eens een leerrijk gebeuren is. Bevers/Zeehonden hun leefwereld, hun interesses gaan vast en zeker uit naar fun en spelen. Als leid(st)er bereik je ook veel eenvoudiger je doelen door in te spelen op de leefwereld van je kinderen. Je voorziet dan ook best veel en afwisselende spelen in het programma van je bevers/zeehonden.

Onder andere via spel leren bevers/zeehonden zichzelf en elkaar en hun omgeving ontdekken. Het spelen kan voor hen een bron van tevredenheid en zelfvertrouwen zijn.

Samen spelen - samenwerken?

Zoals eerder gezegd zijn bevers/zeehonden nog zeer individueel gericht. Hier en daar gaat wel eens een stem op die zegt dat deze tak eigenlijk niet binnen het concept scouting hoort omdat scouting nu eenmaal een spel is van samen leven, spelen en werken.

Hoewel B- ZH in wezen eigenlijk egocentrisch zijn en individueel enorm veel aandacht vragen (en verdienen) wordt in deze tak echter wel de eerste stap genomen in de richting van teamwork. Gaandeweg leren de bevers/zeehonden steeds meer het concept van samen spelen kennen, dit vooral door de New games. Ze moeten de krachten bundelen om de koning van de elfen te redden, ze moeten in groep de opdrachten goed doen om de queeste van de groene boskabouter tot een goed einde te brengen enz.

Het samen spelen is de eerste stap in de richting van samenwerken. Ook het samen leven op kampen en weekends zinspeelt hierop. Het samen spelen en leven met bevers/zeehonden is zeker realiseerbaar mits een consequent leidersteam en een boeiend, uitdagend en doordacht programma.

Meer informatie