Waarom spelen met VG's-juniors

Uit FOSwiki

(Doorverwezen vanaf Waarom spelen met vg's/juniors)

Waarom spelen met Verkenners- Juniors? De scouts- activiteiten zijn “te cool- boring” Verkenners- Juniors komen naar de scouts omdat ze het echt willen, ze amuseren er zich, ondanks dat ze vaak het tegendeel beweren en laten uitschijnen dat alles saai is, wat je hen ook aanbiedt.

De scouts is voor hen puur amusement, zo niet zouden ze afhaken. Spelen is een essentieel onderdeel van scouting, ook bij die tak. Eigenlijk komen ze dus, hoewel indirect, juist omdat de activiteiten (spelen) hen zo aanspreken. Bovendien komen ze op de scouts hun vrienden tegen en beleven samen spelenderwijs de gekste avonturen.

Spel als ontspanning en als uitleef- factor Gedurende de week zitten de Verkenners- Juniors op de schoolbanken. Op de pauzes en de lessen lichamelijke opvoeding na, is er maar weinig sprake van beweging. Hoewel er aan intellectuele inspanning geen tekort is, is dit veel minder het geval wanneer het over fysieke inspanning gaat. Zo’ n inspannend spel op de scouts biedt de kans aan de Verkenners- Juniors om dit gemis te compenseren. Bovendien kunnen ze zich in de scouts (en dus ook bij de daar aangeboden activiteiten) echt gaan uitleven, wat enigszins moeilijker ligt in de klaslokalen. Hoewel Verkenners- Juniors soms moeilijk in beweging te krijgen zijn en vaak passiviteit uitstralen zijn ze, eens ze in gang schieten, bijna niet meer te stoppen.

Al spelenderwijs zaken bijbrengen Zoals eerder gezegd maakt spel een deel uit van scouting. Eigenlijk gaat men door te spelen naar zaken toe gaan werken, al dan niet bewust. In dure termen kan je zeggen dat spel binnen de scouts een vorm is van niet formele educatie, met andere woorden, al spelenderwijs leren…

Door samen te spelen leren ze elkaar en zichzelf beter kennen, leren ze omgaan met elkaar. Misschien leren ze ook zaken uit themaspelen die je hen aanbiedt, of slaat een informatief spel (v.b. over Aids, de Noord- Zuid problematiek) aan. Indirect doe je via allerhande soorten spelen aan waardenoverdracht. Denk maar aan teamwork, co- educatie, fair play, engagement, …


Reden genoeg dus om in je activiteiten genoeg sport en spel aan te bieden aan je pappenheimers…