Wet&belofte bij jvg's/aspiranten

Uit FOSwiki


Deze pagina is een onderdeel van de pagina Wet & belofte.

“Wet & Belofte”-werking, wasda?

“Wet & Belofte” is een methodiek om te werken rond engagement. Je jongverkenners die als groep samen ergens leren gaan, samen een toffe sfeer in de groep maken; samen afspraken durven maken om samen te leven, zowel voor zaterdag als op kamp. Voor de handigheid noemen we “Wet & Belofte” verderop in dit hoofdstuk “W&B”.

Met “W&B” willen we echter ook verdergaan dan de groep. We willen onze jongverkenners/jonggidsentak bijbrengen dat iedereen in de groep zijn steentje bijdraagt, elk op zijn eigen manier. Zo zorgen Bart zijn kookkunsten voor lekker eten op kamp, en is Ann de jonggids die goed is in het opvangen van nieuwelingen in de tak. Kortom, werken met “W&B” is je JVG’s leren ergens voor te gaan, zowel met de ganse groep als persoonlijk. W&B is ook als jongverkenner, jonggids of aspirant leren even stil te staan bij jezelf en de groep. Een goede W&B-werking loopt doorheen een ganse jaarwerking en komt ook elk jaar terug: iedereen groeit immers en leert nieuwe mogelijkheden van zichzelf kennen.

In de W&B-werking leven ook meestal een aantal tradities voort: gebruiken die eigen zijn aan de eenheid, typische ceremonies, noem maar op. Al deze zaken trachten de genomen engagementen te versterken; het geheel wordt er kracht mee bijgezet zodat het onvergetelijke momenten worden, waar iedereen elk jaar opnieuw terug naar uitkijkt.

Groepsengagement (de “Wet”)

W&B-werking bij de jongverkenners/jonggidsen/aspiranten starten we vanuit het “groepsengagement”, wat we vroeger de “Wet” noemden. Een zwaar beladen term, nietwaar? In onze tak willen we met “groepsengagement” in de eerste plaats vooral samen met de JVG’s komen tot een aantal afspraken in de groep, een bepaalde sfeer en manier van met elkaar omgaan.

Het slotresultaat is meestal een tekstje of een aantal puntjes waarin alle jongverkenners en jonggidsen zich kunnen vinden. Dat kan je dan op een mooi officieel document neerschrijven, maar bijvoorbeeld ook op de muur van je lokaal, naast de groepsengagegementen van de afgelopen jaren. Of je kan de ganse groep af en toe bij de start van een vergadering het groepsengagement laten uitspreken.

PRAKTISCH VOORBEELD
Er worden kaartjes uitgedeeld aan de groep. Daarop staan allerlei typische gebeurtenissen/ sferen in de groep. De groep moet zo beslissen welke stellingen ze behouden en welke ze willen bannen.
Voorbeelden:
*Enkele kaartjes gebaseerd op de 10 historische Wet-puntjes
*Er moet altijd leiding zijn 
*Er moet geweend worden
*Iedereen doet mee met alle activiteiten
*Iedereen kiest of hij/ zij meedoet aan de activiteiten

Het groepsengagement kan je, eenmaal het door de JV/JG’s “goedgekeurd” is, ook later in je werking laten terugkomen. Dat kan je doen op zowel positieve als mindere momenten: als je samen net terug bent van een hevige dagtocht, of als er een ruzie moet opgelost worden.

In een jaarwerking zien we het groepsengagement het beste in het begin van het jaar, bijvoorbeeld tijdens je eerste takweekend of tijdens een vergadering in de herfst. Je JV/JG’s zijn dan immers al met elkaar en met jou als leiding vertrouwd, ze durven zaken al wat openlijker tegen elkaar te zeggen en de niewelinigen weten ook al hoe een gemiddelde JV/JG-vergadering er uitziet.

Persoonlijk Engagement (de “Belofte”)

Afspraken en leefregels met de groep zijn natuurlijk maar het eerste gedeelte van een W&B-werking. De werkelijke meerwaarde is immers dat je jongverkenners, jonggidsen en aspiranten leren om zelf ergens voor te gaan, inzien wat ze zelf kunnen bijdragen tot de groep, de afspraken en de leefregels die ze allemaal samen wilden. Dat is het persoonlijk engagement of de “Belofte”.

Wat je als leiding goed voor ogen moet houden is dat werken rond Belofte een positief iets moet zijn. Een beloftewerking mag dus nooit een afrekening worden waarbij Sofie al haar negatieve punten moet opsommen en dan beloven dat ze eraan zal werken de rest van het jaar.

Zorg er ook steeds voor dat alle JV/JG’s betrokken zijn in je Belofte-werking: een Belofte is geen beloning voor een of andere goede daad, maar het leren nemen van een persoonlijk engagement. En wie ben jij als leider of leidster om te zeggen dat Bram of Sarah geen engagement mag nemen?

PRAKTISCH VOORBEELD: Het bokaalspel…
*Alle leden trekken 3 kaartjes met daarop allemaal positieve karakter- eigenschappen. Elke JVG/ Aspirant moet trachten die drie kaartjes met karakter- eigenschappen te  bemachtigen waarvan hij/ zij vindt dat het hem/ haar het beste past. Ze kunnen kaartjes met elkaar wisselen door elkaar uit te gaan dagen via leuke, korte opdrachtjes.
*Tijdsduur 1h- 1h30
*Na het spel lichten de JVG/ Aspiranten hun keuzes toe in kleine groepjes waar natuurlijk een leid(st)er bij is.

Heel concreet eindigt een Belofte-werking meestal in een zin, of twee, of drie, waarbij elke JV/JG vertelt wat hij of zij gaat doen voor de groep. Een aantal voorbeeldjes en hoe je het kan aanpakken vind je in de praktische voorbeelden. Belangrijk evenwel is dat je als leiding best sterk betrokken bent als de JV/JG’s op zoek gaan naar eigen engagementen: meestal hebben ze het nog moeilijk om in te zien hoe zij nu juist kunnen bijdragen tot de groep. Jij kan als leider of leidster duiden op het feit dat Ann erg met de natuur begaan is, dat John een JV/JG is die altijd op zoek is naar alternatieve oplossingen, en ga zo maar door.

De meeste eenheden sluiten een Belofte-werking af met een ceremonie. Rond het kampvuur vertelt elke JV/JG bijvoorbeeld zijn engagement. Maar dat kan natuurlijk ook tijdens een stille avondtocht. Of iedereen knutselt iets rond zijn engagement. Je ziet het, de mogelijheden zijn eindeloos. Enkele leuke ideeën vind je in de praktische voorbeelden.

In de jaarwerking zien we Beloftewerking in het vroege, winterse voorjaar: een koude dag of een besneeuwd winterweekend geven massa’s mogelijkheden om het een en ander in een leuk thema en sfeer te steken. Tracht de genomen engagementen de rest van het jaar als leiding ook positief te gebruiken of hen er op een speelse manier aan te herinneren: engagementen zijn immers niet vrijblijvend.

Op het zomerkamp Tijdens het zomerkamp kan je zowel het groepsengagement als de persoonlijke engagementen gebruiken als afsluitend moment. Alle JV/JG’s hangen op dat moment nauw aan elkaar vast en het groepsengagement vormt daar een mooi sluitstuk aan. Samen met de persoonlijke engagementen van ieder apart vormen ze de kern van wat deze groep jongeren was het afgelopen jaar. In september kan je dan opnieuw beginnen met een nieuw groepsengagement voor een nieuwe groep.

Tenslotte geven we je graag ook nog enkele aandachtspuntjes mee voor een goede W&B-werking o Welke engagementen je JV/JG ook nemen, zorg dat ze in de eerste plaats weten waar ze voor gaan. Het heeft weinig zin om Lieselot een tekst op te laten zeggen waarvan ze geen idee heeft wat ze betekent. Probeer bij JV/JG’s de genomen engagementen zo tastbaar mogelijk te houden. o Tracht je W&B-werking op meerdere momenten in je jaarwerking te laten terugkomen; bovenstaand systeem kan daar een goede aanzet voor zijn. Probeer te vermijden dat Wet & Beloft een ceremoniële formaliteit wordt die snel afgedramd moet worden. o Bespreek bij je jaarplanning met de rest van je takleiding hoe je W&B dit jaar in je werking gaat passen en op welke momenten. Op die manier creeër je een goede structuur en weet je duidelijk waar je naartoe wilt als leiding. De evaluaties van de afgelopen jaren kunnen hierbij een goede hulp zijn van hoe je het best wel of juist niet aanpakt.