Wet&belofte bij welpen

Uit FOSwiki


Deze pagina is een onderdeel van de pagina Wet & belofte.

Bij de Welpen staat het spel centraal. Van zodra een meisje of jongen zijn intrede doet in de horde is een eerste vorm van engagement aanwezig. De term is echter niet geschikt om te verwoorden naar de Welpen. Ze spelen mee en van zodra ze de spelcode kennen (wet) en kunnen aanvaarden, worden ze opgenomen in de horde (belofte).

De wet als spelcode

Meespelen, goed meespelen, betekent je houden aan de spelregels. Spelregels zijn nodig om goed samen te kunnen spelen, net zoals er verkeersreglementen nodig zijn voor een vlot en veilig verkeer.

Het geheel van spelregels, de houding die de Welpenmoeten proberen aan te nemen om goed mee te kunnen spelen, ligt verwoord in de spelcode of wet. Akela heeft de opvoedende taak de wet, begrijpelijk over te brengen naar alle nieuwe Welpen. Zij of hij zal op elk ogenblik verwijzen naar de wet en zowel in het jungleverhaal als in de realiteit de wet ontleden en op deze manier een spelcode opbouwen.

De welpenwet luidt:

Als Welp speel ik samen met de anderen in de jungle.
Ik luister naar de Oude Wolven.
Ik ben eerlijk, vriendelijk en ik hou vol.

Wat bedoelen we daar allemaal mee?

 • Spelen: het spel staat centraal.
 • Samen met de anderen: samen spelen, sociaal contact, aandacht voor de anderen, elkaar respecteren, betrekken, aanvaarden.
 • In de jungle: sfeerschepping, belang van junglethema, inkleding, geloofwaardigheid, aangepast aan het kind op welpenleeftijd.
 • Luisteren: luisterbereidheid, uit eerbied voor de Oude Wolven, niet uit schrik, of omdat zij de baas zijn. Trouwens, een kind van die leeftijd vraagt autoriteit, vraagt naar iemand die hem (bege-)leidt.
 • Eerlijk: eerlijk zijn tegenover elkaar, de leiding, zichzelf, het spel.
 • Vriendelijk: samen plezier maken, optimistisch, positief ingesteld zijn.
 • Volhouden: doorzettingsvermogen, je niet laten ontmoedigen.

De welpenwet is positief, er staan geen verboden in. Het zijn echter ook geen geboden. Het is een streven naar.

De betekenis hiervan voor de Welp...

Een Welp wil meeleven en spelen in de horde.
Hij/zij wil de leefregel & spelcode (wet) aanvaarden.
Een Welp wil luisteren naar de Oude Wolven want hij wil bijleren.

...en voor Akela

De Welp geeft zijn vertrouwen aan de leiding.
De leiding heeft een zware rol in deze vertrouwensrelatie.
De wet of spelcode moet een groeiend element zijn in de horde.
De spelregels die men aanvaardt moeten uitgroeien tot leefregels, ook buiten de horde.

De belofte als opname

Als de nieuwe Welpjes voldoende kennis gemaakt hebben met het spel in de horde, als ze de spelcode kennen en kunnen aanvaarden, kunnen ze opgenomen worden in de horde.

Deze opname is een heel belangrijke gebeurtenis voor de Welp. Het betekent dat hij aanvaard wordt door de groep, dat allen blij zijn dat hij komt meespelen, dat hij er echt bij hoort.

Deze opname wordt dan ook een feest voor de Welpen.

Een opnamefeest Tijdens dit opnamefeest zal de Welp zijn belofte afleggen. De opname is van belang voor de verdere evolutie van alle Welpen in de horde (het verloop van de opnameceremonie staat verder beschreven).

De welpenbelofte luidt:

Akela, Graag wil ik Welp zijn van onze horde.
Daarom wil ik mijn best doen om flink mee te spelen met alle Welpen en Oude Wolven.

Wat bedoelen we daar allemaal mee?

 • Ik wil graag: wil, inzet, engagement, vrije keuze
 • Best doen: streven naar, streefdoel van scouting (niet “ik zal, maar “ik wil m’n best doen om”)
 • Meespelen: spel staat centraal
 • Alle welpen en Oude Wolven: aanvaarden van iedereen, Oude Wolven spelen ook mee, zijn geïntegreerd in het spel, staan daar niet boven.
 • Een Welpje dat zijn belofte doet maakt afspraken met Akela.

Maak afspraken die haalbaar zijn, net ver genoeg om een inspanning te vereisen, en voldoende dichtbij om erin te geloven dat je ’t zal kunnen. En regelmatig kijken hoe ver we staan, of het nog haalbaar is, of we aanpassingen moeten doen, of nieuwe afspraken kunnen maken.

Een goed voorbeeld is – hier zeker – een enorme stimulans.

Wees zelf consequent!

Hou je zelf aan de afspraken die je maakt!

De betekenis van de belofte voor de Welp...

Door zijn belofte voelt de Welp zich pas volledig opgenomen in de horde. Deze opname is niet enkel een aanvaarden van de spelcode maar tevens een intrede bij de andere Welpen. Dit ervaart de Welp met een zekere geldingsdrang, hij/zij is er fier op en zal dit ook laten merken t.o.v. andere Welpen in zijn omgeving.

...en voor Akela

De Welpen beloven hun best te doen. Ze willen meespelen en luisteren naar de Oude Wolven.
Op deze bereidverklaring moet de leiding inspelen.
Het vertrouwen dat ze krijgen op dit ogenblik moet verder uitgebouwd worden.
In de afspraak die ze maakten om hun best te doen moeten de Welpen verder geholpen worden.

Scouting onderscheidt zich hierin duidelijk van andere verenigingen. Toch maakt het scouting niet tot iets exclusiefs, wanneer je tenminste aanneemt dat het streven een goed mens te zijn niet iets bijzonders is.

Je voornaamste doel moet zijn, dat begrepen wordt waar het om gaat, wanneer een Welp de belofte aflegt.

Natuurlijk moet het niet bij de uitleg en het afleggen van de wet en belofte blijven. Zeker niet, wanneer we gesteld hebben, dat de wet en belofte te maken hebben met ons streven een goed mens te zijn. Dit is iets waarmee we altijd geconfronteerd worden.

Wat vinden we van de wet en belofte terug in ons spel?

 • In de wijze waarop we (leiding en Welpen/Welpen onderling/leiding onderling) met elkaar omgaan.
  • eerlijkheid
  • gelijkheid
  • begrip voor elkaar
  • open staan voor andere meningen
  • zelfkritiek
  • speelsheid
  • vriendelijkheid
  • behulpzaamheid
 • In een gesprek met Welpen, wanneer het zin heeft en op het gebeuren of moment van toepassing is.
 • Creatief – collages krantenberichten – aandacht/viering.
 • Concrete hulpverlening van individuen, groepen.
 • Meewerken aan de leefbaarheid van het milieu.

Uiteraard dienen al deze mogelijkheden vertaald te worden naar het kind toe, zodat de Welp spelenderwijs een relatie kan leggen tussen het spel en de wet en belofte.

Wet & belofte als zingevingsmoment

Beloven je best te doen (de welpenleuze luidt immers : “Akela, wij doen ons best”) en je te houden aan de spelcode en opgenomen worden door de groep zijn interessante punten waarrond je kan bezinnen:

 • ... met de Welpen die hun belofte afleggen:
  • In de afspraken die je maakt.
  • Hoe was het, wat kan er beter?
  • Ben je werkelijk opgenomen?
  • Voel je je werkelijk aanvaard?
  • Hoe komt dat?
  • Kan je daar zelf wat aan doen?
 • ... met de Welpen die reeds langer hun belofte afgelegd hebben:
  • Wat heb je ervan terechtgebracht?
  • Doe je je best nog? Gaat dat altijd even goed?
  • Hoe komt dat?
  • Aanvaard je de nieuwelingen makkelijk?
  • Wil je ze werkelijk opnemen? Hoe voelde jij je vroeger in gelijkaardige situaties? Wat kan je er zelf aan veranderen?
 • ... met de Oude Wolven:
  • Krijgt iedereen de gepaste begeleiding?
  • Kunnen we het beter aanpakken? Hoe?
  • Even terugblikken, onze conclusies eruit trekken, zien wat we moeten veranderen, ook aan onszelf?
  • Kinderen kijken op naar de Oude Wolven. Zijn wij wel altijd zo’n goed voorbeeld?
  • Werden de afspraken op tijd aangepast aan elk kind?

Toevallige bezinningsmomenten rond wet en belofte.

 • Als er iets misloopt:

Even terugkomen op de belofte, op de wet. Niet als een stok achter de deur, niet als verwijt. Maar als ruggesteuntje, als hulp.

 • Of als er iets gebeurt:

Een positieve duiding, af en toe. Goed zo, je bent je belofte niet vergeten. Appreciatie is héél belangrijk is een prachtige stimulans.