Wet & belofte bij JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Wet & belofte.

Wet & Belofte bieden aan de JVG's-Aspiranten de kans om zich te bezinnen over scouting. Ze beseffen dat scouting meer is dan optrekken met een groepje vrienden. Het is een levenshouding, een groot maatschappelijke engagement en een waardevolle besteding van je vrije tijd.

Leid(st)ers en JVG’s-Aspiranten reflecteren samen over de Wet en de Belofte. Iedereen bezint zich over zijn eigen engagement en denkt na in welke mate hij/zij volgens de geest van scouting leeft. Elkeen kan er bevestiging in vinden en vanuit deze inspiratie leerpunten formuleren voor zichzelf.

Wet

Overal waar mensen in kleine of grote groepen samenleven, stellen ze een aantal regels op. Als je in groep speelt, leeft, werkt, dan kan niet iedereen zomaar zijn eigen willetje doordrijven. Daarom heeft een land wetten en zijn er bij het sporten spelregels. Ook scouting kent zulke regels. Ze bestaan al zolang scouting bestaat en maken er een belangrijk deel van uit.

De scouts- en gidsenwet omvat tien leefregels waarvan we binnen scouting geloven dat ze het samenleven in de groep aangenamer maken. Het zijn leefregels binnen de groep en tegelijkertijd houdingen die ook nuttig zijn in de “echte wereld”. De wet vertelt je niet wat je moet of niet mag doen. Het gaat erom dat je probeert om ze na te leven. Uiteraard gebeurt dat met vallen en opstaan, het belangrijkste is dat je je best doet.

 • Een gids, een scout is eerlijk.
 • Een gids, een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen.
 • Een gids, een scout maakt zich nuttig.
 • Een gids, een scout is een vriend van allen.
 • Een gids, een scout is vriendelijk en hoffelijk.
 • Een gids, een scout kan gehoorzamen.
 • Een gids, een scout staat open voor de natuur en is milieubewust.
 • Een gids, een scout houdt vol.
 • Een gids, een scout is ijverig.
 • Een gids, een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen.


Een gids, een scout is eerlijk

Zeg steeds de waarheid, ook op momenten dat dit niet eenvoudig is. Als je iets belooft, hou je er dan aan. Zorg dat mensen je kunnen vertrouwen. Kom eerlijk op voor je mening en durf jezelf te zijn.

Een gids, een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen

Mensen hebben verschillende ideeën, meningen en overtuigingen. Dat kan over dagdagelijkse dingen gaan, zoals je lievelingsvak, muziekkeuze of jouw mening over de meest geschikte indeling van het scoutslokaal. Het kan echter ook over zware onderwerpen gaan: je levensbeschouwing (geloof je in een god of net niet?), je politieke overtuiging (rechts, links of eerder in het midden?), je waarden en normen (hoeveel belang hecht je aan vriendschap, geld, eerlijkheid, trouw?). Wat het onderwerp ook is: luister steeds naar de mening van anderen, probeer er begrip voor op te brengen, en durf je eigen mening al eens bijsturen.

Een gids, een scout maakt zich nuttig

Draag je steentje bij om een actie te doen slagen, een uitdaging tot een goed eind te brengen of een karwei af te werken. Iedereen heeft z’n sterke kanten en talenten. Zet de jouwe in om een bijdrage aan de groep of een project te leveren.

Een gids, een scout is een vriend van allen

Uiteraard betekent dit niet letterlijk dat je vrienden bent met iedereen op deze wereldbol. Iedereen is anders en je kan het nu eenmaal niet met iedereen even goed vinden. Je hoeft je ook niet anders voor te doen dan je bent om bij anderen in de smaak te vallen. Het is wel belangrijk dat je beseft dat iedereen gelijkwaardig is. Kijk dus niet neer op mensen die anders zijn dan jij, om het even welke opvattingen ze hebben, hoe rijk of arm ze zijn, hoe slim of dom ze zijn, uit welk land ze komen, of hoe ze er verder uitzien. Je hoeft ook geen beste vrienden te zijn om samen een toffe groep te vormen. Leer ook luisteren en samen werken met de anderen in de groep.

Een gids, een scout is vriendelijk en hoffelijk

Oude vrouwtjes de straat over helpen en deuren open houden zijn misschien stoffige voorbeelden, maar tonen wel waar het om draait: anderen een plezier doen. En dat kan op heel verschillende manieren: een kleine verrassing voor je beste vriend, een complimentje voor je klasgenoot, een vriendelijke ‘bedankt’ voor de bakker en een welgemeende ‘proficiat’ voor de winnaar van het bosspel. Vriendelijk en hoffelijk proberen zijn, betekent ook dat je bepaalde dingen zeker niet doet, zoals pesten en iemand opzettelijk kwetsen.

Een gids, een scout kan gehoorzamen

Deze scouts- en gidsenwet omvat de spelregels die ervoor zorgen dat het binnen je tak of eenheid voor iedereen leuk blijft. Ook in andere – grote of kleine – groepen bestaan er zulke regels, denk maar aan de afspraken die je met je ouders hebt, het reglement op school of de wetten van ons land. Door te doen wat iemand je vraagt – ook als het nut van de regel of opdracht je niet meteen duidelijk is – laat je zien dat je hem of haar vertrouwt. Door je aan de regels te houden, toon je dat je het voor iedereen leuk wil houden. Uiteraard kan het gebeuren dat je een regel of opdracht onrechtvaardig of zelfs gevaarlijk vindt. Zoek dan naar goede argumenten en durf de situatie aan te kaarten.

Een gids, een scout staat open voor de natuur en is milieubewust

De natuur is een wonderlijke omgeving. Geniet er met volle teugen van en leer er de mogelijkheden van kennen. De natuur is echter geen speeltuin waarin we kunnen doen en laten wat we willen. Dat ons milieu zwaar te lijden heeft onder de levenswijze van de mensen is geen nieuws. Zet je dus in om de schade te beperken en het tij te keren. Als je in de natuur speelt, beschadig dan geen planten of dieren. Ook thuis of in het scoutslokaal kan je helpen om het milieu te sparen: maak zo weinig mogelijk afval, gebruik milieuvriendelijke producten, bespaar energie, ...

Een gids, een scout houdt vol

In het leven komen er wel eens moeilijke momenten. Je hebt ruzie met je ouders, je schoolwerk is veel te moeilijk of je raakt de weg kwijt op tocht terwijl het pijpenstelen regent. Laat je hierdoor niet ontmoedigen en ga moeilijkheden niet uit de weg. Zie ze als een uitdaging en geef niet op.

Een gids, een scout is ijverig

Steek de handen uit de mouwen, ook als dit betekent dat je misschien iets moet doen wat je minder leuk vindt. Doe altijd minstens jouw deel van het werk, maar doe ook al eens iets meer dan wat je gevraagd werd. Wacht niet steeds tot iets gevraagd wordt, maar probeer zelf te zien wat er moet gebeuren en bied spontaan je hulp aan. Probeer de dingen die je doet zo goed mogelijk te doen.

Een gids, een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen

Een scout/gids heeft een gezonde geest in een gezond lichaam. Je kent je positieve en negatieve eigenschappen, bent trots op je sterke kantjes en probeert te werken aan je zwakkere punten. Je waardeert anderen zoals ze zijn, je toont respect voor hun mening en hun werk. Je komt op voor je eigen mening, maar respecteert daarbij de grenzen van anderen.

Belofte

Sinds het ontstaan van scouting hebben honderden miljoenen mensen overal ter wereld de scouts- en gidsenbelofte afgelegd. Door je belofte af te leggen maak je dus niet alleen deel uit van je patrouille-kwartier, van je tak en eenheid, maar ook van een wereldwijd ‘broederschap’ van scouts en gidsen.

De belofte-aflegging gebeurt als je een tijdje hebt meegedraaid in je tak. Je hebt nu geproefd wat scouting is en je hebt kennisgemaakt met de leefregels in de groep. Dit geeft je de kans om zelf te kiezen of je deel wil uitmaken van die groep en een verder engagement wil opnemen.

Ik beloof te trachten:

 • goed samen te werken in onze groep;
 • te leven naar de scouts- en gidsenwet en mijn overtuiging;
 • anderen te helpen waar ik kan.


De belofte verplicht je niet tot onmogelijke zaken. Je belooft immers dat je zult ‘trachten’ je aan de belofte te houden. Je doet dus je best, leert uit je fouten en blijft proberen!

Goed samen te werken in onze groep

Je belooft hiermee dat je je wilt inzetten voor je patrouille-kwartier en je tak. Dit is immers de groep waarin je scouting beleeft. Deze belofte houdt onder andere in dat je probeert goed en eerlijk mee te spelen, ook als het niet je lievelingsactiviteit is. Het betekent ook dat je de handen uit de mouwen steekt als iets gedaan worden, ook als het minder leuk karweitje is. Het betekent dat je een steentje bijdraagt aan de groep, op je eigen, unieke manier en dat je meehelpt om een leuke sfeer te hebben in de groep.

Te leven naar de scouts- en gidsenwet en mijn overtuiging

Het is niet de bedoeling dat je de wet eenmaal aframmelt en er daarna nooit meer naar kijkt. Het is belangrijk dat je stilstaat bij de betekenis van de leefregels uit de wet en echt je best doet om ze te volgen. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook nog andere leefregels die jouw leven richting geven. Je ouders proberen je een aantal waarden mee te geven. Of misschien ben je wel gelovig en heeft dat een invloed op je leven.

Anderen te helpen waar ik kan

Bovenop wat al in de wet staat vermeld, beloof je nog eens te helpen waar je kunt. Dit betekent dat je helpt wanneer anderen je dat vragen, maar ook wanneer dat niet gevraagd wordt. Mensen durven immers vaak niet om hulp vragen. “Waar ik kan” betekent ook dat je geen dingen moet doen die je (nog) niet kunt: spring bijvoorbeeld niet in het water om een drenkeling te redden als je zelf niet kunt zwemmen. Hulp zoeken wanneer nodig is óók helpen!

Aan de slag met wet & belofte

 • Verzamel een berg kranten en tijdschriften en maak met je leden een reuzecollage over de wet. Vraag hen op zoek te gaan naar foto’s en artikels waar de wet gevolgd wordt of waar de wet net niet gevolgd wordt.
 • Stuur je leden op pad gewapend met een fototoestel, bandopnemer of camera en laat hen een reportage maken over hoe zij de wet in de praktijk (kunnen) brengen.
 • Je belofte afleggen is een belangrijk moment. Het is dan ook belangrijk dat de jongeren goed weten wat ze beloven. Bovendien is het belangrijk de algemene belofte om te zetten in concrete en haalbare dingen. Hiervoor kan je werken met een persoonlijke belofte. Laat je leden nadenken over hun sterke en zwakke kanten. Waar zijn ze goed in? Wat zijn hun kwaliteiten die kunnen bijdragen tot een sterke groep? Wat zijn hun werkpunten? Op welke dingen zouden ze kunnen letten? Het 'Kinderkwaliteitenspel' (7-12 jaar) en het spel 'Ken je kwaliteiten' (12-16 jaar) kunnen je hierbij helpen en zijn eenvoudig (en gratis) te ontlenen op het Landelijk Secretariaat. Stuur een mailtje naar [email protected] of bel naar 09/245.45.86 en we bekijken samen hoe het spel bij jou geraakt.

Meer ...

Meer over wet & belofte bij JVG's-Aspiranten vind je hier.