Wet & belofte bij VG's-Juniors

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Wet & belofte.

De Wet en de Belofte kunnen ook bij de VG’s-Juniors nog voor leuke momenten zorgen. Dit kan immers een middel zijn voor hen om zich te bezinnen over hun engagement binnen scouting. Ze zijn immers op een moment gekomen dat hun inzet voor de eenheid helemaal niet meer vanzelfsprekend is. Het afleggen van Wet en Belofte kan dan gepaard gaan met een bezinningsmoment over dit engagement.

Bovendien vormen de Wet en Belofte een goed voorbeeld. Ze zijn een samenvatting van de waarden en de geest van scouting. Iedereen kan er zijn gedrag aan toetsen en ernaar streven de leidraad van Wet & Belofte na te leven.

Wet

Overal waar mensen in kleine of grote groepen samenleven, stellen ze een aantal regels op. Als je in groep speelt, leeft, werkt, dan kan niet iedereen zomaar zijn eigen willetje doordrijven. Daarom heeft een land wetten en zijn er bij het sporten spelregels. Ook scouting kent zulke regels. Ze bestaan al zolang scouting bestaat en maken er een belangrijk deel van uit.

De scouts- en gidsenwet omvat tien leefregels waarvan we binnen scouting geloven dat ze het samenleven in de groep aangenamer maken. Het zijn leefregels binnen de groep en tegelijkertijd houdingen die ook nuttig zijn in de “echte wereld”. De wet vertelt je niet wat je moet of niet mag doen. Het gaat erom dat je probeert om ze na te leven. Uiteraard gebeurt dat met vallen en opstaan, het belangrijkste is dat je je best doet.

 • Een gids, een scout is eerlijk.
 • Een gids, een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen.
 • Een gids, een scout maakt zich nuttig.
 • Een gids, een scout is een vriend van allen.
 • Een gids, een scout is vriendelijk en hoffelijk.
 • Een gids, een scout kan gehoorzamen.
 • Een gids, een scout staat open voor de natuur en is milieubewust.
 • Een gids, een scout houdt vol.
 • Een gids, een scout is ijverig.
 • Een gids, een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen.


Een gids, een scout is eerlijk

Zeg steeds de waarheid, ook op momenten dat dit niet eenvoudig is. Als je iets belooft, hou je er dan aan. Zorg dat mensen je kunnen vertrouwen. Kom eerlijk op voor je mening en durf jezelf te zijn.

Een gids, een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen

Mensen hebben verschillende ideeën, meningen en overtuigingen. Dat kan over dagdagelijkse dingen gaan, zoals je lievelingsvak, muziekkeuze of jouw mening over de meest geschikte indeling van het scoutslokaal. Het kan echter ook over zware onderwerpen gaan: je levensbeschouwing (geloof je in een god of net niet?), je politieke overtuiging (rechts, links of eerder in het midden?), je waarden en normen (hoeveel belang hecht je aan vriendschap, geld, eerlijkheid, trouw?). Wat het onderwerp ook is: luister steeds naar de mening van anderen, probeer er begrip voor op te brengen, en durf je eigen mening al eens bijsturen.

Een gids, een scout maakt zich nuttig

Draag je steentje bij om een actie te doen slagen, een uitdaging tot een goed eind te brengen of een karwei af te werken. Iedereen heeft z’n sterke kanten en talenten. Zet de jouwe in om een bijdrage aan de groep of een project te leveren.

Een gids, een scout is een vriend van allen

Uiteraard betekent dit niet letterlijk dat je vrienden bent met iedereen op deze wereldbol. Iedereen is anders en je kan het nu eenmaal niet met iedereen even goed vinden. Je hoeft je ook niet anders voor te doen dan je bent om bij anderen in de smaak te vallen. Het is wel belangrijk dat je beseft dat iedereen gelijkwaardig is. Kijk dus niet neer op mensen die anders zijn dan jij, om het even welke opvattingen ze hebben, hoe rijk of arm ze zijn, hoe slim of dom ze zijn, uit welk land ze komen, of hoe ze er verder uitzien. Je hoeft ook geen beste vrienden te zijn om samen een toffe groep te vormen. Leer ook luisteren en samen werken met de anderen in de groep.

Een gids, een scout is vriendelijk en hoffelijk

Oude vrouwtjes de straat over helpen en deuren open houden zijn misschien stoffige voorbeelden, maar tonen wel waar het om draait: anderen een plezier doen. En dat kan op heel verschillende manieren: een kleine verrassing voor je beste vriend, een complimentje voor je klasgenoot, een vriendelijke ‘bedankt’ voor de bakker en een welgemeende ‘proficiat’ voor de winnaar van het bosspel. Vriendelijk en hoffelijk proberen zijn, betekent ook dat je bepaalde dingen zeker niet doet, zoals pesten en iemand opzettelijk kwetsen.

Een gids, een scout kan gehoorzamen

Deze scouts- en gidsenwet omvat de spelregels die ervoor zorgen dat het binnen je tak of eenheid voor iedereen leuk blijft. Ook in andere – grote of kleine – groepen bestaan er zulke regels, denk maar aan de afspraken die je met je ouders hebt, het reglement op school of de wetten van ons land. Door te doen wat iemand je vraagt – ook als het nut van de regel of opdracht je niet meteen duidelijk is – laat je zien dat je hem of haar vertrouwt. Door je aan de regels te houden, toon je dat je het voor iedereen leuk wil houden. Uiteraard kan het gebeuren dat je een regel of opdracht onrechtvaardig of zelfs gevaarlijk vindt. Zoek dan naar goede argumenten en durf de situatie aan te kaarten.

Een gids, een scout staat open voor de natuur en is milieubewust

De natuur is een wonderlijke omgeving. Geniet er met volle teugen van en leer er de mogelijkheden van kennen. De natuur is echter geen speeltuin waarin we kunnen doen en laten wat we willen. Dat ons milieu zwaar te lijden heeft onder de levenswijze van de mensen is geen nieuws. Zet je dus in om de schade te beperken en het tij te keren. Als je in de natuur speelt, beschadig dan geen planten of dieren. Ook thuis of in het scoutslokaal kan je helpen om het milieu te sparen: maak zo weinig mogelijk afval, gebruik milieuvriendelijke producten, bespaar energie, ...

Een gids, een scout houdt vol

In het leven komen er wel eens moeilijke momenten. Je hebt ruzie met je ouders, je schoolwerk is veel te moeilijk of je raakt de weg kwijt op tocht terwijl het pijpenstelen regent. Laat je hierdoor niet ontmoedigen en ga moeilijkheden niet uit de weg. Zie ze als een uitdaging en geef niet op.

Een gids, een scout is ijverig

Steek de handen uit de mouwen, ook als dit betekent dat je misschien iets moet doen wat je minder leuk vindt. Doe altijd minstens jouw deel van het werk, maar doe ook al eens iets meer dan wat je gevraagd werd. Wacht niet steeds tot iets gevraagd wordt, maar probeer zelf te zien wat er moet gebeuren en bied spontaan je hulp aan. Probeer de dingen die je doet zo goed mogelijk te doen.

Een gids, een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen

Een scout/gids heeft een gezonde geest in een gezond lichaam. Je kent je positieve en negatieve eigenschappen, bent trots op je sterke kantjes en probeert te werken aan je zwakkere punten. Je waardeert anderen zoals ze zijn, je toont respect voor hun mening en hun werk. Je komt op voor je eigen mening, maar respecteert daarbij de grenzen van anderen.

Belofte

De belofte voor Verkenners, Gidsen en Juniors en alle oudere scouts & gidsen is iets uitgebreider dan de belofte voor JVG's-Aspiranten, maar bestaat in feite uit de drie zelfde punten. Deze belofte luidt:

Ik beloof, op mijn eer, te trachten:

 • trouw te zijn aan een hoger ideaal, onze groep en de democratie;
 • de scouts- en gidsenwet na te leven;
 • te helpen waar ik kan.


De belofte is ook iets plechtiger: je belooft iets “op je eer”. Een belofte breken is hoe dan ook niet eervol, door deze toevoeging word je daar nog eens herinnerd.

Trouw te zijn aan een hoger ideaal, onze groep en de democratie

“Een hoger ideaal” kan voor jou je geloof in een god zijn. Maar het kan ook het vertrouwen in de goedheid van de mens, je eigen kunnen of de kracht van de samenleving zijn. Je belooft hiermee dat je zal nadenken over wat voor jou “een hoger ideaal” betekent en dat je zal proberen naar dit ideaal te leven. Uiteraard blijft het mogelijk om je beeld erover regelmatig bij te sturen.

“De democratie” staat voor het land, gewest of de gemeenschap waarin we leven en haar wetten, maar ook voor de mensen die daar deel van uitmaken. Het staat ook voor de manier waarop wij die gemeenschap sturen: door samen beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen.

De scouts- en gidsenwet na te leven

Het is niet de bedoeling dat je de wet eenmaal aframmelt en er daarna nooit meer naar kijkt. Het is belangrijk dat je stilstaat bij de betekenis van de leefregels uit de wet en echt je best doet om ze te volgen.

Te helpen waar ik kan

Waar je bij de JVG’s-Aspiranten beloofde om anderen te helpen waar je kon, is de toevoeging ‘anderen’ nu weggelaten. Dat betekent uiteraard niet dat je anderen niet meer hoeft te helpen. Het betekent wel dat je ‘helpen’ ook ruimer moet zien. Je helpt niet enkel vrienden, familie of vreemden, maar probeert ook positief bij te dragen aan de samenleving.

Aan de slag met wet & belofte

 • Verzamel een berg kranten en tijdschriften en maak met je leden een reuzecollage over de wet. Vraag hen op zoek te gaan naar foto’s en artikels waar de wet gevolgd wordt of waar de wet net niet gevolgd wordt.
 • Stuur je leden op pad gewapend met een fototoestel, bandopnemer of camera en laat hen een reportage maken over hoe zij de wet in de praktijk (kunnen) brengen.
 • Een uitgewerkte activiteit rond de scoutswet vind je hier: Activiteit rond wet & belofte.
 • Je belofte afleggen is een belangrijk moment. Ook hier is het belangrijk dat de VG's-Juniors goed weten wat ze beloven. Bovendien is het belangrijk de algemene belofte om te zetten in concrete en haalbare dingen. Hiervoor kan je werken met een persoonlijke belofte. Laat je leden nadenken over hun sterke en zwakke kanten. Waar zijn ze goed in? Wat zijn hun kwaliteiten die kunnen bijdragen tot een sterke groep? Wat zijn hun werkpunten? Op welke dingen zouden ze kunnen letten? Het het spel 'Ken je kwaliteiten' (12-16 jaar) kan je hierbij helpen en is eenvoudig (en gratis) te ontlenen op het landelijk secretariaat. Stuur een mailtje naar [email protected] en we bekijken samen hoe het spel bij jou geraakt.

Meer ...

Meer over wet & belofte bij VG's-Juniors vind je hier.