Zelfwerkzaamheid VG's-Juniors

Uit FOSwiki

(Doorverwezen vanaf Zelfwerkzaamheid V/G's-Juniors)


V/G’s-Juniors krijgen van hun leid(st)ers inspraak. Ze hebben een vinger in de pap over de leefregels, de taakverdeling, de patrouille/kwartierenindeling, het programma e.d. Ze zijn niet bang om hun mening te geven. Ze nemen initiatief tijdens de vergaderingen en helpen een handje bij eenheidsactiviteiten. Ze zijn leergierig, enthousiast en trots als ze iets bereiken.

Leid(st)ers stimuleren de zelfstandigheid van de V/G’s-Juniors. Ze leggen hen uitdagingen voor en belonen hen als ze hun grenzen verleggen. Ze geven de kans aan de V/G’s-Juniors om fouten te maken, om zichzelf te zijn met eerbied voor zichzelf en de anderen.