Zelfwerkzaamheid Welpen

Uit FOSwiki

Welpen nemen zelf initiatief om hun omgeving te ontdekken. Ze wachten niet op een aanzet van de leiding om te spelen en ontwikkelen zelf complexe en vindingrijke spelletjes. Welpen zijn al relatief zelfstandig. Ze hebben weinig of geen hulp nodig bij eten, aankleden, wassen e.d. Ze nemen eerste vormen van verantwoordelijkheid op. Dit is – minstens gedeeltelijk – onder invloed van scouting. Daar worden ze immers gestimuleerd om zelfstandig te zijn en “hun plan te trekken”. Ze kunnen het aan om een week gescheiden te zijn van hun ouders, hetgeen niet evident is op deze leeftijd.

Ondanks deze groeiende zelfstandigheid is de rol van de leiding nog steeds zeer belangrijk. Ze moet steeds een oogje in het zeil houden, veel structuur aanbieden en sterk bijsturen waar nodig.