Zingeving en maatschappij VG's-Juniors

Uit FOSwiki

De ‘maatschappij’ heeft een erg grote impact op V/G’s-Juniors. Ze interesseren zich voor de wereld, zijn vaak sociaal bewogen en hebben over veel zaken een – vaak uitgesproken – mening. Ze discussiëren graag, veel en hard. Ze werken hard aan hun imago, en dat gaat gepaard met keuzes over politiek, de toekomst, kledij, muziek, televisieprogramma’s, voetbalclubs enz…

Leid(st)ers stimuleren deze kritische houding. Ze gaan in op de meningen van hun V/G’s-Juniors en organiseren activiteiten die de V/G’s-Juniors aanzetten tot nadenken. Ze kijken erop toe dat V/G’s-Juniors open communiceren, respect hebben voor elkanders overtuiging. Leid(st)ers nemen zelf ook deel aan discussies. Hun eerste taak is modereren, maar ook hun eigen opvattingen verkondigen is waardevol. Ze hebben immers meer maturiteit en kunnen hun ervaring en inzicht doorgeven aan de V/G’s-Juniors.

Meer info vind je op de pagina Zingeving.