Zwarte bollen (dierennamen)

Uit FOSwiki


Oxo.png
zwarte bollen (jungle-versie)

Auteur: Hade Debaillie (140e FOS Roodbaard)
Tak(ken): Welpen
Type: klein spel

Spel:
Dit is een variant op het klassieke spelletje 'zwarte bollen', bedoeld om de Welpen vertrouwd te maken met de dieren uit het Jungle Book.

De Welpen zitten in een kring. Er wordt een Chinese vrijwilliger aangeduid, en die begint met: "Ik, <eigen naam>, met nul zwarte bollen, vraag aan <naam van een andere Welp in de kring>, met nul zwarte bollen: wie is <naam van een Jungle-dier>?"

Er kunnen eerst enkele rondjes gespeeld worden waarbij de Welpen alleen een zwarte bol krijgen als ze fouten maken tegen de formulering van de vraag (verkeerd aantal bollen, 'met x zwarte bollen' vergeten, ...). Nadat de meesten voldoende vertrouwd zijn geraakt met de verschillende dierennamen, kunnen er ook zwarte bollen worden uitgedeeld voor foute antwoorden op de vraag.

Stimuleer de Welpen om als antwoord iets méér te zeggen dan alleen maar "dat is de tijger" of "dat is mama wolf". Vraag bijvoorbeeld: wat weet je nog meer over dat dier? In het begin kan de rest van de groep helpen bij het aanbrengen van 'weetjes' over het dier in kwestie.


Materiaal: kurk, aansteker