1 of 2 jaarswerking voor seniors

Uit FOSwiki

Voordelen 2 jaar

  • eerstejaars mogen meer toekijken dan de tweedejaars
  • nemen verantwoordelijkheid van de oudsten over de jongsten.
  • Opleiding naar leiding toe is grondiger.
  • Indien één jaar senior te jong om bij leiding te gaan.
  • Eerste jaars doen ook stage.
  • Je kan beter de senior beoordelen in welke tak hij/zij komt te staan.
  • Je hoeft geen onderscheid te maken tussen eerste en tweedejaars.
  • Kijk en doe stages dan mogelijk iets groters (vb op groot kamp).
  • Seniors vinden het niet erg om als tweedejaars nog eens kijkstage te doen (begeleiden dan alweer de eerstejaars).

Nadeel: terug samengroeien met de nieuwe seniors die pas van de Vg’s overkomen. Alhoewel dit relatief is.


Voordelen 1 jaar

meesten zitten nog in humaniora, meer tijd dan voor scouts en minder risico indien ze pas bij hogere studies bij de leiding komen. één jaar = vollen bak geven. Je kan dan als eerste jaars leiding mee op basiscursus. Een leeftijdsjaar= één seniorjaar: één goede groep en kijken er soms tegen op om samen te werken met andere.


Problemen met seniorwerking

Tweejaarswerking: bv slechts eenmaal in de tweejaar naar buitenland. Het ene jaar mag nooit vergeleken worden met het ander.

Programmatie: toch een hoop vaste gegevens en lijkt bijna nooit op het vorige. Ze vinden altijd wel en oplossing om de dure activiteiten te bekostigen: zelf voor de centen zorgen of nabouwen: paint ball, lasershooten, karten. Vaak komen ze zelf af met de zotste ideeën. Maw tracht hun ideeën te kanaliseren in haalbare doelen dmv projecten. Algemeen: weinig of geen problemen.