Belastingvrije giften: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

(Voordeel van de schenkers)
Regel 1: Regel 1:
 
{{fosapproved}}
 
{{fosapproved}}
  
=Wat is een project belastingvrije gift?=
+
=Belastingvrije giften?=
Het project is een overzicht van taken die leiden tot een "eindproduct". Om tot het eindproduct te komen, kan er een bijdrage worden geleverd die niet onderworpen is aan de belastingen. '''Bij FOS is er alleen sprake van giften in geld.''' [[Belastingvrije_giften#Waarvoor_kan_je_een_project_aanvragen.3F|Wat een project kan inhouden vind je hier.]]
+
FOS Open Scouting is (anno 2015) erkend als instelling die fiscale attesten mag uitreiken. Giften vanaf 40 euro gestort aan FOS Open Scouting geven recht op 45% belastingsvermindering.
<br\>
 
==Hoeveel mag een gift bedragen?==
 
Een gift is pas fiscaal aftrekbaar vanaf '''40 euro''' (2010). Maar er zijn ook '''maximum bedragen''' waar iedere schenker zich ieder jaar aan moet houden. ''(1 januari tot 31 december)''
 
* Het mag niet meer zijn dan 10% van het totale netto belastbaar inkomen.
 
* Natuurlijke personen mogen niet meer schenken dan 300.000 euro.
 
* Voor de venootschappen is er een maximumbedrag van 500.000 euro.
 
<br\>
 
  
=Wie zijn de betrokkenen?=
+
=Vraag met je eenheid een project(nummer) aan!=
Er zijn 3 betrokennen die een belangrijke taak hebben om er voor te zorgen dat een project belastingvrije giften mogelijk is.
+
Met dit systeem van belastingvrije giften kan je ouders en andere sympathisanten warm maken om je project (vb. bouwverhaal) te helpen financieren.
* ''FOS Open Scouting vzw'' zorgt er voor dat we erkend blijven zodat een project aanvragen mogelijk is. Ook zijn wij diegenen die alle administratie op ons nemen. (wordt verder nog uitgelegd)
 
* ''De eenheid'' doet een aanvraag en zorgt ervoor dat de schenkers weten dat zij het project kunnen meefinancieren.
 
* ''De schenkers'' leveren een bijdrage aan FOS. De bijdrage is pas fiscaal aftrekbaar wanneer het meer bedraagt dan 40 euro (over het gehele jaar).
 
<br\>
 
=Hoe vraag je een project aan?=
 
  
[[Afbeelding:Belastingvrije_giften.png|500px|center]]
+
Op de website van FOS Open Scouting tref je meer informatie aan. Daar kan je ook het aanvraagdossier downloaden dat je moet invullen. Is je project goedgekeurd dan krijg je een nummer toegekend.
  
Je gaat naar de website of je neemt er de admibundel bij. Hier vind je het aanvraagdossier in terug en deze moet je volledig invullen.  
+
De schenkingen moeten steeds via FOS gebeuren. Dus wanneer iemand rechtstreeks aan de eenheid een gift stort, komt deze gift niet in aanmerking als een belastingvrije gift. Ook niet als de eenheid dit doorstort aan FOS. '''Dus de schenkers moeten steeds rechtstreeks op BE66 2900 5081 0843 (GEBABEBB) storten met vermelding van het projectnummer.''' Maakt dit duidelijk aan de ouders!
De reden dat wij al deze informatie vragen is niet enkel uit interesse, maar ook indien de belastingscontroleur komt, moeten wij aantonen dat het gestortte geld geen corrupte handel of iets dergelijks is.
 
  
Je neemt het formulier, vult deze in, je ondertekent waar gevraagd… en je stuurt deze terug naar het Landelijk Secretariaat (LS) van FOS Open Scouting vzw… ''Vergeet niet! De naam en het rekeningnummer moeten van de eenheid zelf zijn…. Dus niet van de ondersteunende comités, want dat is strafbaar.''
+
=Meer info?=
 +
Op de FOS-website dus.
  
De formulieren komen op het LS toe en deze wordt dan ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het Federaal Bestuur. Eens het project goedgekeurd, krijg je hiervan een brief samen met de vermelding van het ''projectnummer en de naam die het project heeft'' gekregen van de aanvrager.
+
[http://www.fosopenscouting.be/nl/administratie/belastingvrije-giften fosopenscouting.be > administratie > belastingsvrije giften]
'''Hou deze brief goed bij, want het projectnummer moet bij iedere storting worden genoteerd bij de mededeling.'''
 
<br\>
 
==Waarvoor kan je een project aanvragen?==
 
Voor alle initiatieven die in het voordeel zijn van de eenheid en die buiten de gewone werking vallen :  
 
* bouw van een lokaal
 
* aanleg van het terrein
 
* renovaties en onderhoudswerken
 
* aankoop keukenmaterieel
 
* een promo- of ledenwervingscampagne
 
* ...
 
 
 
==Waarom wordt een project afgekeurd?==
 
* De nut van het project is van zeer groot belang. Bijvoorbeeld kampgelden, lidgelden e.d. laten “subsidiëren” via de belastingsvrije giften gaat niet.
 
* Het rekeningnummer is deze van '''de eenheid''', dus niet deze van de ondersteunende comité.
 
<br\>
 
 
 
=Verloop na goedkeuring van het project=
 
De schenkers storten hun gift op het rekeningnummer: '''BE66 2900 5081 0843 (GEBABEBB)'''. Om de 2 à 3 maanden zal een overzicht worden verstuurd waarop meer informatie te vinden is over de schenkers, maar ook een financieel overzicht.
 
 
 
Terwijl de schenkers hun giften storten op de rekening van FOS, moet de eenheid '''minstens 1 factuur indienen''' voordat er een doorstorting kan gebeuren aan de eenheid. Het bedrag van de doorstorting zal nooit hoger liggen dan het bedrag van de factuur en/of het reeds ontvangen bedrag.
 
'''De factuur moet steeds een duidelijk verband hebben met het project!''' Dus niet bvb ijsmachines kopen voor een project over verbouwingen.
 
 
 
Klein voorbeeldje: De eenheid is bezig met verbouwingswerken en zit nu in de fase waar isolatiemateriaal nodig is. Een ouder wil de eenheid helpen door isolatiemateriaal te schenken… Dit is niet fiscaal aftrekbaar. Het is beter dat de eenheid isolatiemateriaal aankoopt, een kopie van de factuur aan FOS bezorgt en de schenker het overeenkomstige bedrag aan FOS stort. Deze gift is wél fiscaal aftrekbaar.
 
 
 
De schenkingen moeten steeds via FOS gebeuren. Dus wanneer iemand rechtstreeks aan de eenheid een gift stort, komt deze gift niet in aanmerking als een belastingvrije gift. Ook niet als de eenheid dit doorstort aan FOS. '''Dus de schenkers moeten steeds rechtstreeks en op BE66 2900 5081 0843 (GEBABEBB) storten.''' Maakt dit duidelijk aan de ouders!
 
<br\>
 
 
 
=Voordeel van de schenkers=
 
Voor het aanslagjaar 2016 geven de in 2015 gedane giften recht op een belastingvermindering van 45% van de betaalde sommen.
 
 
 
Bijvoorbeeld: Als je in 2015 40 euro schenkt, zal je in het voorjaar van 2016 hiervoor een fiscaal attest krijgen. Je krijgt dan een belastingvermindering van ongeveer 18 euro (45% van 40 euro). De attesten worden enkel uitgereikt wanneer iemand over het ganse jaar minstens 40 euro heeft gestort.
 
 
 
Het bedrag van de giften zal normaal gezien al vooraf ingevuld zijn op je belastingaangifte.
 
Stort iemand op 29/12/2015 en komt dit pas op 1/01/2016 op de rekening, dan wordt er pas een attest uitgereikt in februari van het volgende jaar (2017).
 
 
 
'''Wanneer een gift binnenkomt, worden de naam en het adres van het bankuittreksel gebruikt om een attest op te maken en niet deze die eventueel in de mededeling staan.''' In de mededeling moet enkel het projectnummer en de naam van het project staan.
 
 
 
=Tips om schenkers warm te maken/houden=
 
* Laat de lancering van een nieuw project samenvallen met een festiviteit
 
* Stel het project aanschouwelijk en attractief voor
 
* Splits grote projecten, bvb. de bouw van een lokaal, op in kleinere subprojecten (grondwerken, ruwbouw,….) zodat ze over een relatief korte periode lopen
 
* Hou je schenkers geïnformeerd over de evolutie van het project en vergeet niet hen te bedanken!
 
<br\>
 
=Opmerking=
 
Er is 1 belangrijk element die hier moet worden vermeld. Steuncomités, oudercomités… Kortom vzw’s die voortvloeien uit de eenheden komen ''niet in aanmerking'' om een project aan te vragen, enkel de eenheid die als feitelijke vereniging aangesloten is bij FOS Open Scouting vzw kan dit.
 

Versie van 14 aug 2015 om 15:45


Belastingvrije giften?

FOS Open Scouting is (anno 2015) erkend als instelling die fiscale attesten mag uitreiken. Giften vanaf 40 euro gestort aan FOS Open Scouting geven recht op 45% belastingsvermindering.

Vraag met je eenheid een project(nummer) aan!

Met dit systeem van belastingvrije giften kan je ouders en andere sympathisanten warm maken om je project (vb. bouwverhaal) te helpen financieren.

Op de website van FOS Open Scouting tref je meer informatie aan. Daar kan je ook het aanvraagdossier downloaden dat je moet invullen. Is je project goedgekeurd dan krijg je een nummer toegekend.

De schenkingen moeten steeds via FOS gebeuren. Dus wanneer iemand rechtstreeks aan de eenheid een gift stort, komt deze gift niet in aanmerking als een belastingvrije gift. Ook niet als de eenheid dit doorstort aan FOS. Dus de schenkers moeten steeds rechtstreeks op BE66 2900 5081 0843 (GEBABEBB) storten met vermelding van het projectnummer. Maakt dit duidelijk aan de ouders!

Meer info?

Op de FOS-website dus.

fosopenscouting.be > administratie > belastingsvrije giften