Belastingvrije giften

Uit FOSwiki

Versie door Myriam (geen lid van FOS Open Scouting) (overleg | bijdragen) op 2 jun 2010 om 15:11 (Belastingvrije giften)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Belastingvrije giften

Wat is een project belastingvrije gift?

Het project is een overzicht van taken die leiden tot een "eindproduct". Om tot het eindproduct te komen, kan er een bijdrage worden geleverd die niet onderworpen is aan de belastingen. Bij FOS is er alleen sprake van giften in geld. <br\>

Hoeveel mag een gift bedragen?

Een gift is pas fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro (2010). Maar er zijn ook maximum bedragen waar iedere schenker zich ieder jaar aan moet houden. (1 janurai tot 31 december)

 • Het mag niet meer zijn dan 10% van het totale netto belastbaar inkomen.
 • Natuurlijke personen mogen niet meer schenken dan 300.000 euro.
 • Voor de venootschappen is er een maximumbedrag van 500.000 euro.

<br\>

Wie zijn de betrokennen?

Er zijn 3 betrokennen die een belangrijke taak hebben om er voor te zorgen dat een project belastingvrije giften mogelijk is.

 • FOS Open Scouting vzw zorgt er voor dat we erkend blijven zodat een project aanvragen mogelijk is. Ook zijn wij diegenen die alle administratie op ons nemen. (wordt verder nog uitgelegd)
 • De eenheid doet een aanvraag en zorgt ervoor dat de schenkers weten dat zij het project kunnen meefinancieren.
 • De schenkers leveren een bijdrage aan FOS. De bijdrage is pas fiscaal aftrekbaar wanneer het meer bedraagt dan 30 euro (over het gehele jaar).

<br\>

Hoe vraag je een project aan?

Belastingvrije giften.png

Je gaat naar de website of je neemt er de admibundel bij. Hier vind je het aanvraagdossier in terug en deze moet je volledig invullen. De reden dat wij al deze informatie vragen is niet enkel uit interesse, maar ook indien de belastingscontroleur komt, moeten wij aantonen dat het gestortte geld geen corrupte handel of iets dergelijks is.

Je neemt het formulier, vult deze in, je ondertekent waar gevraagd… en je stuurt deze terug naar het Landelijk Secretariaat (LS) van FOS Open Scouting vzw… Vergeet niet! De naam en het rekeningnummer moeten van de eenheid zelf zijn…. Dus niet van de ondersteunende comités, want dat is strafbaar.

De formulieren komen op het LS toe en deze wordt dan ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het Federaal Bestuur. Eens het project goedgekeurd, krijg je hiervan een brief samen met de vermelding van het projectnummer en de naam die het project heeft gekregen van de aanvrager. Hou deze brief goed bij, want het projectnummer moet bij iedere storting worden genoteerd bij de mededeling. <br\>

Waarvoor kan je een project aanvragen?

Voor alle initiatieven die in het voordeel zijn van de eenheid en die buiten de gewone werking vallen :

 • bouw van een lokaal
 • aanleg van het terrein
 • renovaties en onderhoudswerken
 • aankoop keukenmaterieel
 • een promo- of ledenwervingscampagne
 • ...

Waarom wordt een project afgekeurd?

 • De nut van het project is van zeer groot belang. Bijvoorbeeld kampgelden, lidgelden e.d. laten “subsidiëren” via de belastingsvrije giften gaat niet.
 • Het rekeningnummer is niet deze van de eenheid, maar van de ondersteunende comité.

<br\>

Verloop na goedkeuring van het project

De schenkers storten hun gift op het rekeningnummer: 290-050.81.08-43. Om de 2 à 3 maanden zal een overzicht worden verstuurd waarop meer informatie te vinden is over de schenkers, maar ook een financieel overzicht.

Terwijl de schenkers hun giften storten op de rekening van FOS, moet de eenheid minstens 1 factuur indienen voordat er een doorstorting kan gebeuren aan de eenheid. Het bedrag van de doorstorting zal nooit hoger liggen dan het bedrag van de factuur en/of het reeds ontvangen bedrag. De factuur moet steeds een duidelijk verband hebben met het project! Dus niet bvb ijsmachines kopen voor een project over verbouwingen.

Klein voorbeeldje: De eenheid is bezig met verbouwingswerken en zit nu in de fase waar isolatiemateriaal nodig is. Een ouder wil de eenheid helpen door isolatiemateriaal te schenken… Dit is niet fiscaal aftrekbaar. Het is beter dat de eenheid isolatiemateriaal aankoopt, een kopie van de factuur aan FOS bezorgt en de schenker het overeenkomstige bedrag aan FOS stort. Deze gift is wél fiscaal aftrekbaar.

De schenkingen moeten steeds via FOS gebeuren. Dus wanneer iemand rechtstreeks aan de eenheid een gift stort, komt deze gift niet in aanmerking als een belastingvrije gift. Ook niet als de eenheid dit doorstort aan FOS. Dus de schenkers moeten steeds rechtstreeks en op 290-050.81.08-43 storten. Maakt dit duidelijk aan de ouders! <br\>

Voordeel van de schenkers

Iedere schenker krijgt in februari een attest van hetgeen ze vorig kalenderjaar aan giften hebben gestort. Stort iemand op 29/12 en komt dit pas op 1/01 op de rekening, dan wordt er pas een attest uitgereikt in februari van het volgende jaar. De attesten worden enkel uitgereikt wanneer iemand over het ganse jaar minstens 30 euro heeft gestort. Dit attest wordt dan toegevoegd bij de belastingsbrief. Wanneer een gift binnenkomt, worden de naam en het adres van het bankuittreksel gebruikt om een attest op te maken en niet deze die eventueel in de mededeling staan. In de mededeling moet enkel het projectnummer en de naam van het project staan.

Tips om schenkers warm te maken/houden

 • Laat de lancering van een nieuw project samenvallen met een festiviteit
 • Stel het project aanschouwelijk en attractief voor
 • Splits grote projecten, bvb. de bouw van een lokaal, op in kleinere subprojecten (grondwerken, ruwbouw,….) zodat ze over een relatief korte periode lopen
 • Hou je schenkers geïnformeerd over de evolutie van het project en vergeet niet hen te bedanken!

<br\>

Opmerking

Er is 1 belangrijk element die hier moet worden vermeld. Steuncomités, oudercomités… Kortom vzw’s die voortvloeien uit de eenheden komen niet in aanmerking om een project aan te vragen.