Coeducatie Seniors

Uit FOSwiki

Seniors zijn zich erg bewust van de verschillen tussen jongens en meisjes. De jongens hebben hun ‘achterstand’ in maturiteit grotendeels ingehaald en er ontstaan geregeld koppeltjes. Fysiek zijn ze zo goed als volwassen. Ze hebben dan ook nood aan privacy.

De overeenkomsten in leefwereld zijn groter dan ooit. Hun interesses worden niet uitsluitend bepaald door het feit of ze een jongen of een meisje zijn. De raakvlakken zijn groot, maar er zijn ook duidelijke verschillen, bvb. op het gebied van sport. Meisjes zullen meestal een andere kijk hebben over het plezier van een potje voetbal of rugby... Moderator(s) houden daar rekening mee. Ze waken erop dat het programma van de seniors evenwichtig is en meisjes noch jongens in de verdrukking komen. Als er een team moderator(s) is, streven ze ernaar dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn.