Cursus Animator

Uit FOSwiki

Cursus Animator is een cursus van TRAVO

Wie

Ik ben geen senior meer, maar sta elke week in leiding. Ik wil graag weten hoe ik leuke spelen kan maken en hoe ik met kinderen moet omgaan.

Wat

Waarnemen, communicatie, open omgangsvormen, straffen & belonen, kleine spelen, structuur van FOS, leefwereld van het kind, interessepolen, basispijlers, takwerking, sfeerscheeping, soorten spelen, drama & expressie, programmeren, grote spelen, in-visie juweel, multicultureel, preventie & veiligheid, EHBO, evalueren, rechten van het kind en nog een aantal verrassingen.

Periode

De cursus loopt elk jaar in de herfst- & krokusvakantie vanaf de eerste zaterdag tot de vrijdag in die vakantie.

Kostprijs

De prijs van het geheel bedraagt zo'n €102. (dit is een richtbedrag, check hier voor het precieze bedrag)

Attest

Na de cursus ben je verplicht om nog eens 6 maanden binnen je eenheid actief te zijn. Daarna vul je samen met je eenheidsleiding een stageformulier in dat je ontvangt na het volgen van je stageperiode en dat je opstuurt naar het FOS-kantoor. Daarna krijg je het attest van animator persoonlijk toegestuurd. De hele procedure kan zes maanden tot één jaar duren.

Met je officieel erkend attest kan je terecht bij andere organisaties en veel steden en gemeenten drukken hun waardering voor het attest in subsidiëring uit.

Inschrijven

Inschrijven kan via de FOS-website - BC Lees ook de Algemene Voorwaarden.

Bron(nen)

Bron(nen):