De fundamenten - de binnenkant: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

k (Heeft de beveiliging van "De fundamenten - de binnenkant" opgeheven)

(geen verschil)


Versie van 23 sep 2012 om 15:47In de oude Egyptische piramides vond men waardevolle zaken terug: op de lagere niveaus de basisuitrusting voor een volgend leven, op de hogere specifieke, individuele, kostbare zaken waaraan de farao belang hechtte.

De FOS-piramide heeft ook verdiepingen: van een algemene basis bij Bevers/Zeehonden en Welpen tot de Seniors, waar de groep zelf zijn uitdagingen kiest. Ons groeipad leidt ons van laag naar hoog.

Want Open Scouting daagt je telkens weer uit.

de trap van open scouting

Groeipad in de takwerking

Telkens een nieuwe uitdaging Elke week weer kijken duizenden kinderen en jongeren uit naar het weekend. Scouting is vernieuwend, biedt steeds andere uitdagingen aan. Die variatie spreekt leden aan.

Daarom is een groeipad in de takwerking belangrijk: de concrete vertaling van de waarden, speelterreinen en methodes van Open Scouting afgestemd op de vaardigheden van de leeftijdsgroep. Elke tak heeft zijn eigen stijl, met specifieke afspraken, ideeën en activiteiten.

De fundamenten van alle takken blijven echter dezelfde. Ze trachten dezelfde waarden aan te leren, spelen op gelijkaardige speelterreinen en maken gebruik van een identieke methodenset. Enkel de invulling verschilt.

De treden van de trap Om stap voor stap dingen te bereiken, moet je in stadia, of trapsgewijs werken. De leidingsploeg tekent die trap voor haar eenheid uit. Onze Fundamenten geven enkel aanwijzingen over de de waarden waarop de trap gebouwd is, een bouwset van methodes en een lijst van speelterreinen. Om hiermee iets stevigs op poten te zetten, moet je vertrouwd zijn met de leefwereld van je leden. Je moet weten wat ze aankunnen, wat hun noden en interesses zijn.. Organiseer dus geen tweedaagse bij Welpen, verwacht niet dat Verkenners zomaar eventjes hun hele werkjaar in elkaar boksen.

Elke trede is evenveel waard Een groeipad mag niet de indruk geven dat leiding geven het te bereiken doel is. Elke tak is voor de werking even waardevol. Een Bever - Zeehond behandel je niet als een “Welp-in-wording”, een Senior is geen onvolwassen leid(st)er. En onze groeitrap stopt eigenlijk nooit; leiding wordt takleiding, takleiding wordt eenheidsleiding. En daarna zijn er nog talloze uitdagingen die je kan aangaan binnen onze wereldwijde scouts- en gidsenbeweging. Wie weet waar jouw trap naartoe leidt?

Bevers-Zeehonden

Beverbutton1.png

6 tot en met 7 jaar

Bevers en Zeehonden zijn nog sterk op zichzelf gericht. Dat merk je vooral als ze honderduit over hun ervaringen vertellen. Groepjes ontstaan willekeurig, rond toevallige gebeurtenissen. Toch merk je dat ook zij langzamerhand groepsbesef krijgen terwijl ze de wereld ontdekken. Hun levendige fantasie houdt hun aandacht niet lang bij hetzelfde onderwerp. Eerst apen ze de leiding na, dan de tovenaar die langskomt. Even later zijn ze intens geboeid door een vogeltje dat in het gras rondspringt of begint weer een nieuw verhaal…

Welpen

8 tot en met 10 jaar

Welpenbutton1.png

Welpen krijgen meer aandacht voor de groep. Vriendjes worden bewust gekozen en kliekjes ontstaan. "Geen vrienden hebben" is heel erg... Van nature hebben ze een talent om zich in situaties en personen in te leven. Heb je al gemerkt hoe heftig Welpen reageren als iemand een spel niet eerlijk speelt? Of hoe de "slechte" deerlijk toegetakeld uit het bosspel komt? Natuurlijke competitie is typisch: een spel winnen of verliezen is van levensbelang. In die fase groeit ook vaak een eerste imago: de sterkste, de lenigste of de creatiefste zijn.

Jongverkenners/Jonggidsen-Aspiranten

Kindjes1.png

11 tot en met 13 jaar

Bij Jonggidsen, Jongverkenners en Aspiranten is de groep als geheel enorm belangrijk. Kleine bendes worden opgericht, (geheime) kampen gebouwd om samen de spannendste spelen uit te werken. De groep bepaalt de stijl, de norm, de communicatie en de sfeer. Jongverkenners, Jonggidsen of Aspiranten voldoen wel of niet. De een is enorm populair en leidt, de ander raakt stilzwijgend in de verdrukking. Deze leeftijd is dan ook cruciaal om lid van Open Scouting te blijven.

Het is de leeftijd van verschillende interesses. Jongverkenners, Jonggidsen en Aspiranten hongeren naar informatie allerhande: ze leggen verzamelingen aan en houden artikels bij. Vaak sluiten ze stevige en intense vriendschappen: “een hartsvriend(in)” . Jonggidsen vinden jongens kinderachtig of te ruw, terwijl Jongverkenners meisjes als aanstellerig of giechelachtig bestempelen.

Verkenners/Gidsen-Juniors

Vgbutton1.png

14 tot en met 15 jaar

Gidsen, Verkenners en Juniors worden zich van hun omgeving en de maatschappij bewust. Ze maken grootse plannen en vinden het een erezaak die met succes te realiseren. Ze gaan op elke uitdaging in terwijl ze de banden met thuis stilaan loslaten. Over hun ouders, de klas, de leerkrachten en natuurlijk over zichzelf hebben ze een uitgesproken mening die ze vaak onder invloed van leeftijdsgenoten vormen. Verkenners/Gidsen en Juniors voelen zich hierdoor soms erg onzeker en zoeken dan steun bij gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Vrienden worden zeer belangrijk. Gidsen, Verkenners en Juniors hebben intense sociale contacten, maar het gevoel van eenzaamheid is nooit ver weg. En last but not least: Verkenners ontdekken dat Gidsen toch niet zo aanstellerig zijn en meisjes vinden jongens plots niet meer zo kinderachtig; Gidsen en Verkenners krijgen aandacht voor elkaar.

Seniors

Seniors3.png

16 jaar/ 16 tot en met 17 jaar

Seniors vertonen meestal een uitgesproken zin voor onafhankelijkheid en individualiteit. Hun bewust beleefde persoonlijke waarden en normen stemmen niet steeds overeen met die van onze maatschappij. Deze eigenschap en een sterk sociaal gevoel zorgen voor het ontstaan van intense vriendschappen. De wereld dringt zich aan hen op en dat uit zich in concrete vragen over studie- en beroepsambities. Meestal kunnen vertrouwenspersonen hen in de zoektocht naar hun eigen identiteit en zelfontplooiing verder helpen.

Leiding

Leiding.png

Vanaf 17/18 jaar en ouder

De leiding van Open Scouting is een mix van mensen en ideeën, motivaties en hobby's, stijlen en imago's. Toch hebben ze enkele zaken gemeen: de wil om kinderen en jongeren de wereld te helpen ontdekken. Dat doen ze in vriendschap en vertrouwen met elkaar. In leiding staan is ook groeien: je leert jezelf in vraag stellen, je leidersstijl aanpassen, engagementen en verantwoordelijkheden opnemen, elkaars sterke en zwakke punten kennen. Samen trachten we een toffe groep uit te bouwen.

Stam

Stam.png

Vanaf 17/18 jaar en ouder

De leider of leidster die na enkele jaren meedraaien niet meer voldoende tijd vindt om elke week weer van de partij te zijn, kan in de Stam stappen. Ook sommige Seniors kiezen er bewust voor. Daarom hebben vele groepen binnen Open Scouting een Stamwerking: een tak als een ander, maar met een beperkter engagement en een eigen ritme. De activiteiten op maat hebben net dat ietsje meer en worden door de leiding ondersteund. Met een Stamwerking, goed afgestemd op de rest van de eenheid, gaat bovendien moeizaam opgedane expertise niet verloren, b.v. over het organiseren van grote activiteiten en kampen of de bouw van een lokaal.


inleiding - de basis - de drie zijden - de binnenkant - aan de slag - jaarthema