De ideale moderator

Uit FOSwiki

Een moderator heeft een aantal kwaliteiten nodig, en enkele daarvan zijn wel uitgesproken specifiek voor de seniortak-begeleiding. Zo kan men stellen dat een moderator enthousiast is, er veel tijd in steekt, de seniors motiveert, geen leider is, een voorbeeld is voor de seniors, enz...

een moderator is enthousiast

Voor de moderator is scouting een hobby, vindt het leuk om een seniortak te begeleiden. Seniors hebben het vrij snel in de gaten of de moderator al dan niet serieus geïnteresseerd is in hen. Trouwens, niemand zou toch graag samenwerken met iemand die liever iets anders doet in zijn vrije tijd ?

een moderator steekt veel tijd in de begeleiding van de seniortak.

Het begeleiden van een seniortak kost veel vrije tijd. Het feit dat de seniors zelf hun activiteiten voorbereiden betekent niet dat de moderator minder zal moeten doen. De moderator heeft dan andere zaken aan zijn hoofd. Wat gaat er bijvoorbeeld om in de hoofden van de seniors ? Wat gebeurt er allemaal 'buiten' de eenheid voor de seniors ? Hoe bereidt de moderator zijn programma voor zodat het een goede voorbeeldfunctie heeft ? De seniors kunnen hoge eisen aan de moderator stellen.

een moderator motiveert de seniors

Door nieuwe activiteiten te doen, komen de seniors erachter of ze iets wel of niet leuk vinden. Daarnaast leren ze met nieuwe verantwoordelijkheden omgaan. De tak is ook een veilige plaats om te experimenteren met organiseren, voorzitten, ideeën ontwikkelen, fantaseren, enz... Het is nu de taak van de moderator om bij al het voorgaande de seniors over de drempel te helpen. Als dat lukt, is het een stimulans voor de seniors om de volgende keer weer iets nieuws te doen.Het is ook de taak van de moderator om de seniors te stimuleren hun begonnen projecten af te maken en dat omdat de seniors eigenlijk nog niet precies weten wat ze willen, omdat ze ook belangstelling hebben voor de meest uiteenlopende dingen, omdat de interesse van een senior zo weer kan omslaan.

een moderator is geen leider

Eén van de doelen van scouting is een bijdrage leveren aan het zelfstandig worden van haar leden, en dit is vooral een hoofddoel bij seniorwerking. In de seniortak leren de seniors op een verantwoorde wijze wat er komt kijken bij het zelfstandig nemen van besluiten. De takraad is hier een belangrijk middel voor. Seniors kunnen beslist aangeven welke programma's of activiteiten ze leuk vinden, en hierbij dient de moderator ze zeker serieus te nemen. Het organiseren van de activiteiten of de programma's (noem het projecten) is hoofdzakelijk de taak van de seniors, niet van de moderator...


een moderator is een voorbeeld voor de seniors

Men kan stellen dat iedereen die bij de (bege-)leiding van jongeren betrokken is, een voorbeeld is voor de jeugdleden. En dat is ook zo, maar bij de seniors is dit wel heel expliciet : de seniors zullen de moderator ofwel volgen ofwel zich er tegen afzetten. De moderator geeft een voorbeeld door zijn gedrag en door zijn houding. De moderator kan dan ook zijn voorbeeldfunctie positief gebruiken door dingen die hij goed kan over te dragen aan de seniors. Het is eveneens interessant de seniors te laten zien hoe de moderator problemen oplost waar hij minder of zelfs niet deskundig in is.

een moderator zorgt voor progressie

Als een moderator weet wat hij met de tak in een bepaalde periode wilt bereiken helpt hij niet alleen de seniors maar ook zichzelf. Welke activiteiten wilt men doen? Welke verantwoordelijkheden wilt men de seniors meegeven ? De moderator zorgt dat de seniors gestimuleerd worden om hun grenzen te verleggen. Hij daagt ook individuele seniors uit om iets nieuws te proberen.

een moderator is een vriend van de seniors

Aan de ene kant is dat wel zo, een vriend die ze kunnen vertrouwen. Aan de andere kant is een moderator ook leraar die zorgt dat de tak zelfstandig wordt. De moderator is en blijft echter wel verantwoordelijk voor de gang van zaken, zijn functie is hard nodig en nooit vrijblijvend.