Internationaal kamp

Uit FOSwiki

Versie door Femke (500e Nationale structuren) (overleg | bijdragen) op 22 jan 2014 om 15:31

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Op kamp.
Je kan er verder doorklikken naar allerhande praktische kampinformatie.


De doelstellingen van een internationaal kamp

Internationale kampen zijn meerdaagse bijeenkomsten van scouts en gidsen uit verschillende landen. Je kan er aan deelnemen als patrouille, als tak of als contingent. De activiteiten op een internationaal kamp kunnen heel uiteenlopend zijn en hangen af van de organisatie, maar of je er een goede herinnering aan over houdt, is volledig afhankelijk van jezelf. Als je heel open en actief op verkenning uittrekt, dan zal je nieuwe vrienden leren kennen, dan gaan er nieuwe culturen voor je open, dan bereik je de ware doelstellingen van zulke initiatieven. De activiteiten zijn slechts een middel om de culturele verkenning en uitwisseling te bewerkstelligen.

‘If you have no fear of the people you meet, and no dislike of them, they will likewise not be afraid or suspicious of you, and will be inclined to like you and to be friends.’ Robert Baden-Powell

De uitnodiging om op een internationaal kamp -en ook erbuiten- als wereldburger op te treden en afstand te doen van onze nationalistische beperkingen is nu nog even actueel als aan het begin van vorige eeuw. Slechts wanneer we ons als wereldburgers gedragen is een ontmoeting tussen mensen van verschillende aard, ras en cultuur mogelijk.

Als men als groep deelneemt aan een internationaal kamp kan men de volgende doelstellingen als leidraad nemen:

  • de deelnemers optimale kansen bieden om in contact te komen met nationaliteiten en hun eigenheden
  • de deelnemers de kans bieden om zichzelf, Vlaanderen en België aan de andere landen voor te stellen
  • hen de mogelijkheden bieden om het alledaagse leven en de specificiteiten van het gastland te leren kennen
  • de opgedane ervaringen vastleggen opdat iedereen met een verrijkte visie over zichzelf en de ‘wereld’ terugkeert... en opdat iedereen zijn ervaringen kan doorgeven aan anderen

Voor velen is een internationale ervaring het hoogtepunt van hun scouts- of gidsenloopbaan geweest, en een inspiratiebron voor dynamisme en enthousiasme.

Overzicht internationale kampen

Als internationaal aanspreekpunt voor onze federatie ontvangen wij de uitnodigingen voor internationale kampen in Europa en ver daarbuiten. In het overzicht vind je de basisinformatie die je nodig hebt om je voorbereidingen op te starten (foutieve informatie is volledig voor de rekening van de organisatoren). Breng ons alvast op de hoogte waar je naar toe trekt, want wij moeten jullie via ons netwerk van internationaal commissarissen bevestigen als officieel lid van één van de wereldbewegingen. Tevens kunnen we je extra informatie verstrekken en een indicatie geven over de te verwachten kwaliteit en niveau van het evenement.

Volgende internationale kampen worden op regelmatige basis georganiseerd:

Een actueel overzicht van internationale kampen vind je op de FOS-website.

Hoe bereid je zo een kamp voor?

Do’s en don’ts ...


Aarzel niet om JaHoe!? te contacteren ([email protected]) voor meer informatie.

Enkele mogelijkheden om deel te nemen

Federaal samengestelde groep - FOS-troep

In de jaren '90 zijn meer en meer verschillende initiatieven geweest, waarbij FOS-troepen werden gevormd om zo te kunnen deel te nemen aan één of ander buitenlands kamp. Totnogtoe ging het dikwijls om initiatieven die uitgingen van een eenheid of een aantal eenheden die zich geroepen voelden om de organisatie op zich te nemen. Eenmaal de nodige informatie gevonden is, wordt aan FOS- beleid het voorstel gedaan en goedkeuring gevraagd om deel te nemen aan een internationaal kamp.

De meeste internationale kampen worden georganiseerd voor troepen of patrouilles.

Het vormen van FOS-troepen laat toe dat iedereen de kans krijgt om individueel in te schrijven. Voor leiding is het niet altijd zo efficiënt om deel te kunnen uitmaken van het leidersteam. Een preselectie is in vele gevallen onontbeerlijk voor de aanwerving van leiders, daar het toegelaten leidersaantal altijd in verhouding staat met het aantal jeugddeelnemers.

Nationaal samengestelde groep - GSB

België vormt zowat een uitzondering op heel wat landen, waar slechts sprake is van 1 soort federatie, terwijl wij hier in België er maar liefst vijf hebben. Op wereldjamboree komen dat wij samen met de andere federaties als 1 groep naar buiten (sinds '95 in Nederland).

Een samenwerking op grote schaal, die organisatorisch niet te onderschatten is. Een opzet die gepaard gaat met de ene vergadering na de andere.

Een organisatie die misschien niet altijd van een leien dakje loopt en die de organisatoren slapeloze nachten geeft maar een leerrijke ervaring voor al wie hier mee te maken heeft en dit zowel in de positieve als in de negatieve zin.