Jaarprogramma

Uit FOSwiki

Versie door Femke (overleg | bijdragen) op 26 aug 2008 om 16:26

Programmeren is erg noodzakelijk om tot een goede scoutswerking te komen. Je wil heel wat bereiken met je leden op een jaar. Open Scouting wil een aantal waarden meegeven, verschillende soorten activiteiten aan bod laten komen en verschillende methodes gebruiken. Een doordachte programmatie maakt dat je doelgericht kan werken, een afwisselend aanbod aan activiteiten brengt en dat je op een verantwoorde wijze accenten kan leggen in je jaarwerking. Programmeren helpt je bovendien bij de praktische voorbereiding van je activiteiten en vergemakkelijkt het samenwerken.

Jaarprogramma

Elke tak wil een aantal dingen bereiken op een jaar en wil hiervoor bepaalde activiteiten organiseren. De 'Fundamenten van Open Scouting' vormen alvast een goede inspiratiebron om een gevarieerd programma op te stellen. Uiteraard werk je nog niet voor een heel jaar een gedetailleerd programma uit, maar in grote lijnen leg je best wel al vast wat je allemaal wil bereiken en aan bod wil laten komen.

Diagram1.png

Elke tak heeft op die manier zijn eigen verwachtingen en doelstellingen. Naast deze takspecifieke activiteiten, zijn er ook nog een aantal activiteiten op eenheidsniveau waar je rekening mee moet houden. Het is dan ook een goed idee om aan de start van een nieuw scoutsjaar samen met de voltallige leidingsploeg een jaarplanning op te stellen. Hierin vermeld je alle speciale activiteiten - zoals kampen, weekends, eenheidsuitstap, feesten, verkoopactie - die zullen plaatsvinden doorheen het jaar. Deze jaarplanning wordt aangevuld met eigen takactiviteiten die veel voorbereiding vragen (vb. takweekend, speciale takuitstappen, geldactie van je tak,…). Zo kom je dus te weten hoe de eenheidskalender eruit ziet, zodat je daar rekening mee kan houden voor het jaarprogramma van je eigen tak.

VOORBEELD
Zijn er niet te veel financiële activiteiten die dicht bij elkaar liggen? Geen drie weken na elkaar een geldinzamelactie, kostelijke uitstappen die elkaar snel opvolgen, liggen de weekends en kampen niet te dicht bij elkaar?

Maandprogramma

Het maandprogramma (één-, twee- of driemaandelijks) is een verfijning van het jaarprogramma. Daarin voorzie je je doelstellingen op korte termijn en bepaal je waar en welke accenten je in de komende weken wil leggen. Zorg voor variatie in je activiteitenaanbod, door verschillende speelterreinen, methodes, thema's en/of locaties aan bod te laten komen.

Het maandprogramma geeft een duidelijk overzicht wat er in die maand(en) gepland is. Hoewel nog niet elke scoutsactiviteit grondig uitgewerkt is, geeft het een duidelijk overzicht van wat er op til is. Dit is handig voor de leidingsploeg, want aan de hand hiervan kan je een duidelijke taakverdeling opstellen. Ook voor je communicatie naar ouders en leden is een maandprogramma noodzakelijk.

Het opstellen van een maandprogramma is het werk van de takraad, maar uiteraard is het nuttig om op één of andere manier je leden inspraak te geven in het opstellen van het programma. Ook is overleg met andere takken soms nodig is (vb. wie gebruikt wanneer welke boten of welk lokaal?).

Dagprogramma

Je wekelijkse activiteiten moeten nu nog concreet uitgewerkt worden. Hoe je dat aanpakt, lees je bij spelontwikkeling.Meer informatie

Programma’s maken? Gemakkelijk gezegd, maar waar haal je de ideeën om steeds weer nieuwe, spannende en uitdagende activiteiten te maken? Hoe werk je dat uit? Dit en meer vind je op: