Jaarprogramma

Uit FOSwiki

Versie door Femke (500e Nationale structuren) (overleg | bijdragen) op 2 sep 2008 om 15:51 (Jaarprogramma)

Programmeren is erg noodzakelijk om tot een goede scoutswerking te komen. Je wil heel wat bereiken met je leden op een jaar. Open Scouting wil een aantal waarden meegeven, verschillende soorten activiteiten aan bod laten komen en verschillende methodes gebruiken. Een doordachte programmatie maakt dat je doelgericht kan werken, een afwisselend aanbod aan activiteiten brengt en dat je op een verantwoorde wijze accenten kan leggen in je jaarwerking. Programmeren helpt je bovendien bij de praktische voorbereiding van je activiteiten en vergemakkelijkt het samenwerken.

Jaarprogramma

Elke tak wil een aantal dingen bereiken op een jaar en wil hiervoor bepaalde activiteiten organiseren. Uiteraard betekent dat niet dat je nu reeds voor een volledig scoutsjaar een gedetailleerd programma uitwerkt.In grote lijnen leg je best wel al vast wat je allemaal wil bereiken en aan bod wil laten komen. De 'Fundamenten van Open Scouting' vormen alvast een goede inspiratiebron om een gevarieerd programma op te stellen.

Diagram1.png

Op die manier bepaalt elke tak zijn eigen verwachtingen en doelstellingen. Vooraleer je dit vertaalt in een concreet activiteitenaanbod bekijk je best eerst even de kalender. Een deel van je scoutsjaar is immers meestal al goed ingevuld. Uiteraard zijn er een aantal activiteiten op eenheidsniveau waar je rekening mee moet houden. Het is dan ook een goed idee om aan de start van een nieuw scoutsjaar samen met de voltallige leidingsploeg een eenheidskalender op te stellen. Hierin vermeld je alle speciale activiteiten - zoals kampen, weekends, eenheidsuitstap, feesten, verkoopactie - die zullen plaatsvinden doorheen het jaar. Ook van buiten je eenheid komen er meestal een aantal activiteiten op je af: je leiding gaat naar Saamdagen of op cursus, je jeugddienst organiseert een uitstap of jullie doen jaarlijks een uitwisseling met een allochtone kinderwerking. Dit zijn allemaal zaken die je reeds kan opnemen in je jaarplanning. Tot slot vul je de planning aan met eigen takactiviteiten die veel voorbereiding vragen, zoals een takweekend, speciale takuitstappen of een geldactie van je tak.

Bij het opmaken van deze planning hou je rekening met

Zo bekom je een goed overzicht van de tijd die je nog rest. Daar kan je rekening mee houden bij de verdere uitwerking van het jaarprogramma van je eigen tak.

VOORBEELD
Zijn er niet te veel financiële activiteiten die dicht bij elkaar liggen? Geen drie weken na elkaar een geldinzamelactie, kostelijke uitstappen die elkaar snel opvolgen, liggen de weekends en kampen niet te dicht bij elkaar?

Maandprogramma

Het maandprogramma (één-, twee- of driemaandelijks) is een verfijning van het jaarprogramma. Daarin voorzie je je doelstellingen op korte termijn en bepaal je waar en welke accenten je in de komende weken wil leggen. Zorg voor variatie in je activiteitenaanbod, door verschillende speelterreinen, methodes, thema's en/of locaties aan bod te laten komen.

Het maandprogramma geeft een duidelijk overzicht wat er in die maand(en) gepland is. Hoewel nog niet elke scoutsactiviteit grondig uitgewerkt is, geeft het een duidelijk overzicht van wat er op til is. Dit is handig voor de leidingsploeg, want aan de hand hiervan kan je een duidelijke taakverdeling opstellen. Ook voor je communicatie naar ouders en leden is een maandprogramma noodzakelijk.

Het opstellen van een maandprogramma is het werk van de takraad, maar uiteraard is het nuttig om op één of andere manier je leden inspraak te geven in het opstellen van het programma. Ook is overleg met andere takken soms nodig is (vb. wie gebruikt wanneer welke boten of welk lokaal?).

Dagprogramma

Om je maandprogramma goed te kunnen uitvoeren, moet je nu je wekelijkse activiteiten concreet uitwerken. Je bepaalt het doel, werkt hierrond een leuke activiteit uit en je legt overzichtelijk alle afspraken vast. Een goede planning en voorbereiding voorkomt frustraties, verhoogt de kwaliteit van je activiteiten en zorgt dat ze vlot verlopen. Een spelfiche is een handig instrument om op al deze vragen gestructureerd een antwoord te formuleren. Hoe je dat aanpakt, lees je bij spelontwikkeling.

Meer informatie

Programma’s maken? Gemakkelijk gezegd, maar waar haal je de ideeën om steeds weer nieuwe, spannende en uitdagende activiteiten te maken? Hoe werk je dat uit? Dit en meer vind je op: