Junglenamen: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

(DHOLE)
(DHOLE)
Regel 169: Regel 169:
 
Rode hond, Wilde hond<br>
 
Rode hond, Wilde hond<br>
 
Verhaal: De Rode Honden
 
Verhaal: De Rode Honden
 +
<br>
 +
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>

Versie van 6 jan 2010 om 17:46


De junglenamen worden vooral gebruikt voor de welpenleiding een naam te geven. Zo wordt het hoofd van de welpenhorde of de tak leid(st)er Akela. in het bijzonder is er nog mowgli, de enige junglenaam die aan een welp wordt gegeven is Mowgli.
Hieronder vind zich de volledige lijst met aanwezige jungle namen.

Akela ANKUS BAGHEERA BALOE BANDAR-LOG BRAHMAAN BULDEO
CHIKAI CHILL CHUA CHUHUNDRA DARZEE DHOLE EERDO
GIDOER-LOG GOND(A) GRIJZE BROER GRIJZE SPEURDER HATHI IKKI JACALA
KAA KARAIT KO KOPERSLAGER LAKINIS MANG MESSOEA
MOR MOWGLI MYSA NAG NAGAINA NATHOE NILGHAI
OE PHAO PHAONA POEROEN DASS RAKSHA rama RIKKI-TIKKI-TAVI
SAHI SAMBHUR/SAMBHIN SHERE-KHAN TABAQUI THA WITTE COBRA WON-TOLLA


AKELA

Commissione 5- Akela.jpg

(Grote Grijze Eenzame) Is de grijze eenzame leider van de Sioniehorde, de horde die leeft in de Sionieheuvels. Hij waakt over de wet en iedereen luistert naar hem. In een welpenhorde wordt de takleid(st)er meestal Akela genoemd. Zij/hij leidt de horde en de Oude Wolven (leid(st)ersploeg). Heeft de grootste ervaring, en als leider van de horde stelt hij zijn ervaring, kracht en moed ter beschikking van de groep. De horde kijkt op naar de leider, en wil worden zoals hij. Verhaal: Broers van MowgliANKUS

Ankus.JPG

Olifantenprikker (Kornak)
Verhaal: ’s Konings Ankus

BAGHEERA (de knapste jager)

Commissione 5- Bagheera.jpg

De zwarte panter. Hij is de knapste jager van de jungle en leert Mowgli tal van vaardigheden, zoals jagen, klimmen en zwemmen. Hij beschermt Mowgli vanaf zijn opname in de horde. In de horde speelt een van de leid(st)ers de rol van Bagheera (zie ook belofteaflegging). Bagheera is het symbool van snelheid en sluwheid. De sluwheid wordt uitgedrukt in schrandere actie.
Verhaal: Broers van Mowgli

BALOE (ijzerpoot)

Commissione 5- Baloo.jpg

De wijze, bruine beer, leermeester van de jungle. Hij leert de welpen de wet van de jungle en ziet erop toe dat die ook gerespecteerd wordt. Hij is streng, maar kent ook zijn eigen zwakheden. Baloe is de personificatie van een rijpheid, die toch een zekere kinderlijke onschuld vertoont. Hij vertegenwoordigt de belangeloze Actie.
Verhaal: Broers van Mowgli


BANDAR-LOG

Commissione 5- Bandar log.jpg

Het apenvolk. Ze leven in de ruïnes van een vervallen stad. Ze hebben geen leider en volgen geen wet. Ze zijn vervelende, speel, lui en brutaal.
Verhaal: Kaa’s jacht
BRAHMAAN

Brahmaan.jpg

Indische kaste, priester in het dorp van Buldeo
Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in


BULDEO

Buldeo.gif

De jager
Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in


CHIKAI

Chikai.jpg

Kleine springrat. Word door Mowgli slechts als scheldwoord gebruikt voor de wilde honden.
Verhaal: De Rode Honden


CHILL

Commissione 5- Chill.jpg

De wouw, de vliegende boodschapper van de jungle.
Verhaal: Kaa’s jacht & Jungle lijft in
CHUA

De rat
Verhaal: Ri-Ti-Ta

CHUHUNDRA

Chuchundra.gif

De muskusrat
Verhaal: Ri-Ti-Ta

DARZEE

Darzee.jpg

Naaivogeltje
Verhaal: Ri-Ti-TaDHOLE

Dhole.gif

Rode hond, Wilde hond
Verhaal: De Rode Honden
EERDO

Scharlaken boomspecht
Verhaal: Lenteloop

GIDOER-LOG

Jakhalzenvolk
Verhaal: Broers van Mowgli

GOND(A) (Kleinvoet)

Indisch jagersvolk
Verhaal: Hoe vrees… Jungle

GRIJZE BROER

Oudste zoon van Raksha en een goede vriend van Mowgli. Hij helpt hem bij vele problemen.

Verhaal: Tijger-Tijger

GRIJZE SPEURDER

Vader van Phao
Verhaal: Jungle lijft in

HATHI

Commissione 5- Hathi.jpg

(De stille eenzame, De wilde olifant, De zwijger) De oude olifant. Iedereen respecteert hem omwille van zijn wijsheid. Hij waakt over zekere traditionele waarden in de jungle. Hij kent alle verhalen die in de jungle de ronde doen.
Verhaal: Hoe vrees in de… & Jungle lijft in & De Rode HondenIKKI (Ho-Igoe)

Het stekelvarken
Verhaal: Hoe vrees in de…

JACALA

Jacala.gif

Krokodil
Verhaal: De Rode HondenKAA

Commissione 5 - Kaa.jpg

Tijger- of rotspython. Hij is de oudste inwoner van jungle. Hij is de enige die het apenvolk bang kan maken. Hij is een waterslang, een python, en dus niet giftig. Hij is een bondgenoot van Mowgli.
Verhaal: Kaa’s jacht & De Rode HondenKARAIT

Bruin gifslangetje
Verhaal: Ri – Ti –Ta

KO

De kraai
Verhaal: ’s Konings Ankus

KOPERSLAGER

Vogeltje
Verhaal: Ri – Ti – Ta

LAKINIS

Wolvin uit de holen
Verhaal: De Rode Honden

MANG

Commissione 5- Mang.jpg

De vleermuis. Hij kan 's nachts alles zien. Dan brengt hij de boodschappen over tussen de jungledieren.
Verhaal: Hoe de vrees…

MESSOEA

Moeder van Mowgli
Verhaal: Tijger-tijger & Hoe de vrees…

MOR

De pauw
Verhaal: Broers van Mowgli

MOWGLI (de kikker, de puit)

Het mensenkind dat opgroeit in de jungle. Zijn mensennaam is Nathoe. Mowgli's terugkeer, als volwassene, naar het mensendorp is zoals de succesvolle intrede van het volwassen individu in het sociale gemeenschapsleven.
Verhaal: Broers van Mowgli

MYSA

De buffel
Verhaal: Lenteloop

NAG

De cobra
Verhaal: Ri – Ti – Ta

NAGAINA

De vrouw van Nag
Verhaal: Ri – Ti – Ta

NATHOE

Mensennaam van Mowgli
Verhaal: Tijger-Tijger & Hoe de vrees...

NILGHAI

Blauwe antiloop – koe
Verhaal: Jungle lijft in

OE

Schildpad
Verhaal: Lenteloop

PHAO

Opvolger van Akela
Verhaal: Rode Honden

PHAONA

Moeder van Phao
Verhaal: Rode Honden

POEROEN DASS

Vrek uit Buldeo’s dorp
Verhaal: Tijger-Tijger

RAKSHA

Commissione 5- Raksha.jpg

(de duivelin) Moeder wolf. Zij neemt Mowgli op in haar nest en voedt hem op.
Verhaal: Broers van Mowgli
rama

Rama.gif


RIKKI-TIKKI-TAVI

Rikkitikitavie.gif

Vosaapje
Verhaal: Rikki-Tikki-TaviSAHI

SAhi.gif

Stekelvarken
Verhaal: Jungle lijft inSAMBHUR/SAMBHIN

Bok
Verhaal: Broers van Mowgli

SHERE-KHAN

Commissione 5- Sherechan.jpg

(lamme Lungri, gestreepte ossendoder, kikvorseneter, vissenvanger, gebrandmerkt beest, veedief, verzengde junglekat) De manke, lamme tijger. Van bij aanvang van het Jungleboek is hij de vijand van Mowgli. Hij houdt zich niet aan de junglewetten en wordt door iedereen gemeden. Hij is de personificatie van ijdelheid, domheid en onechtheid.
Verhaal: Broers van Mowgli


TABAQUI (de kliekjesgast)

Commissione 5- Tabaqui.jpg

De jakhals. Hij is de kliekjesgast die in het spoor van Shere Khan rondzwerft en er steeds op uit is om tweedracht te zaaien. Hij is het symbool van de vleiende lafheid.
Verhaal: Broers van Mowgli


THA

De eerste der olifanten
Verhaal: Hoe de vrees…

WITTE COBRA

(witte kap, witkap, Thuu – rotte tak) Cobra, bewaker van de koningsschat
Verhaal: ’s Konings Ankus

WON-TOLLA

WOntola.gif

De wolf buitenstaander
Verhaal: Rode Honden