Leiden zonder lijden

Uit FOSwiki

Positief omgaan met je scouts & gidsen

Om je tak draaiende te houden is niet enkel de organisatorische kant van de zaak belangrijk. Naast het ontwikkelen van leuke, interessante en afwisselende activiteiten, moet je ook een band opbouwen met je leden en hen een heel jaar lang begeleiden. Een goede begeleidershouding kan mee aan de basis liggen van een sterke band. Je zal merken dat je veel problemen kan vermijden of eenvoudig kan oplossen.

In dit artikel gaan we dieper in op de kenmerken van een goede begeleidershouding. We bespreken de grenzen tussen gewenst en ongewenst gedrag en belichten verschillende mogelijkheden om problemen op te lossen. Tot slot werpen we een blik op de edele kunst van het belonen en straffen.


Begeleidershouding - Gewenst & ongewenst gedrag - Problemen oplossen - Belonen & straffen
Omgaan met: Pesten - ADHD - Autisme - Lichamelijke beperkingen - Visuele beperkingen - Auditieve beperkingen - Verstandelijke beperkingen