Leven in de natuur Seniors

Uit FOSwiki

Door hun ervaring in de voorgaande takken zijn de Seniors vertrouwd met de natuur. Ze beseffen ongetwijfeld dat ze haar geen schade moeten berokkenen, maar maken er soms te weinig een dagdagelijks aandachtspunt van. Enerzijds zijn ze wel eens een beetje nonchalant, anderzijds zijn ze wel degelijk begaan met het milieu (het regenwoud, het broeikaseffect,…). Rond deze onderwerpen kunnen ze zeker (een) project(en) opstellen.

Moderator(s) proberen samen met hun Seniors de nadruk te leggen op milieubewust scouting. Ze stimuleren de Seniors om (zeker op kamp) de open lucht op te zoeken en op zoek te gaan naar aantrekkelijke nieuwe locaties. Daar kunnen ze genieten van de schoonheid van de omgeving, of dat nu in binnen- of buitenland is.

Zie ook het artikel Milieuvriendelijk scouten.