Leven in de natuur VG's-Juniors

Uit FOSwiki


Sommige VG’s-Juniors houden ervan om buiten te zijn. Ze genieten van de natuur, de gezonde lucht en de mooie omgeving. Daaruit volgt dat ze ook (minstens impliciet) respect voor haar opbrengen: ze deponeren hun afval in de vuilnisbak en zijn verontwaardigd als ze sluikstorters en andere vervuilers zien. Andere V/G’s-Juniors zijn dan weer helemaal niet, of toch weinig, begaan met het milieu. Zij hebben geen aandacht voor bewust sprokkelen, milieuvriendelijke producten enz…

De leiding heeft hier absoluut een voorbeeldfunctie. Ze is streng voor zichzelf en voor de anderen. Ze kijkt erop toe dat er gesorteerd wordt, dat er niks verspild of geloosd wordt enz… Milieubewust scouting is een continu aandachtspunt, zeker ook bij V/G’s-Juniors.

Zie ook het artikel Milieuvriendelijk scouten.