Netwerken: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

k
k
 
Regel 13: Regel 13:
  
 
===Stam===
 
===Stam===
De leden van de [[Stam]] en/of de oud-leiding hebben vaak een groot hart voor je eenheid en zijn bereid om te helpen of bij te springen waar mogelijk ook al is hun engagement nu veel beperkter. Ze zijn zeer waardevol, niet alleen zijn ze een bron van kennis, maar ook van werkkracht. Je kan bij hen zowel je oor te luister leggen als je met een probleem zit, maar tevens kan je hen vragen om te komen tappen op een [[fuif]] of te koken op [[kamp]].
+
De leden van de [[Stam]] en/of de oud-leiding hebben vaak een groot hart voor je eenheid en zijn bereid om te helpen of bij te springen waar mogelijk ook al is hun engagement nu veel beperkter. Ze zijn zeer waardevol, niet alleen zijn ze een bron van kennis, maar ook van werkkracht. Je kan bij hen zowel je oor te luister leggen als je met een probleem zit, maar tevens kan je hen vragen om te komen tappen op een [[fuif]] of te koken [[op kamp]].
  
 
===Ouders===
 
===Ouders===

Huidige versie van 20 aug 2019 om 10:24

Windroos-klein.jpg

Netwerken? Waar komen ze nu weer mee af? En toch heeft iedereen die dit leest een netwerk rondom zich. Iedereen kent wel een hoop mensen. Je hebt je gezin, je familie, vrienden, kennissen, de cafébaas, … Wellicht ben je je hier niet zo bewust van. Al die contacten zijn doorheen de jaren heel natuurlijk gegroeid. Sommige verwateren, andere worden sterker. Tegenwoordig kun je zelfs digitaal dankzij community sites zoals Netlog en Facebook (delen van) je netwerk in kaart brengen. Ook dit verloopt allemaal op een heel natuurlijke manier zonder dat je er veel bij hoeft stil te staan. Echter als we nu dit netwerk idee kopiëren naar je eenheid wordt het wel iets om aandacht voor te hebben.

Waarom?

Voor je eenheid is het zeer nuttig om een uitgebreid netwerk te hebben. Dankzij al die ‘eenheidscontacten’ kan je je vaak op een snellere manier correct kan informeren over allerhande zaken. Iemand van hen kan je misschien wel vertellen waar je nu het best en het goedkoopst die patrouilletent laat herstellen. Een goed netwerk zal ook zorgen dat jij geïnformeerd raakt, zelfs zonder je hulp vroeg. Zo kan een contact uit je eenheidsnetwerk een vriend hebben die een oom heeft die zijn boot aan een zacht prijsje wil verkopen. Denkt hij toch wel meteen aan jullie seascoutseenheid zeker?

Wie?

Het is voor een eenheid heel nuttig om met heel wat mensen, organisaties, instanties te netwerken. Immers hoe uitgebreider en diverser je netwerk, hoe meer je er gebruik van kan maken. Een poging om clusters uit je netwerk op te lijsten.

TIP
Doe zelf eens de oefening (zonder onderstaande oplijsting) en denk na over alle contacten rondom je eenheid. Plaats je eenheid in het midden op het blad en trek lijnen naar die contacten, maar ook van die contacten naar elkaar. Wie kent wie? Zo wordt langzaam een web aan relaties geweven rondom de eenheid. Wie weet ontdek je lacunes in de relaties van je eenheid die misschien moeten opgevuld raken?

Stam

De leden van de Stam en/of de oud-leiding hebben vaak een groot hart voor je eenheid en zijn bereid om te helpen of bij te springen waar mogelijk ook al is hun engagement nu veel beperkter. Ze zijn zeer waardevol, niet alleen zijn ze een bron van kennis, maar ook van werkkracht. Je kan bij hen zowel je oor te luister leggen als je met een probleem zit, maar tevens kan je hen vragen om te komen tappen op een fuif of te koken op kamp.

Ouders

Ook de ouders van je leiding, leden en misschien ook nog van oud-leiding zitten vast in je netwerk. En tegenwoordig kun je zelfs van heel wat jonge fitte grootouders ook het een en ander verwachten. Als je wist dat de grootvader van Welp Thaïsa zijn hele leven schrijnwerker was, had je hem kunnen vragen de rekken te helpen maken voor het materiaalkot. Nu durft niemand er nog iets op te zetten omdat het op invallen staat…

FOS Open Scouting

Het nationaal secretariaat van FOS Open Scouting en de nationale structuren (vrijwilligersploegen) zijn uiteraard een onderdeel van je netwerk. Hoe dicht deze relatie is hangt ook een stukje van jou af. Je kan er terecht voor de verzekeringen, maar ook voor vragen over ADHD. Je kan er cursussen volgen of niet. Volg je ze wel, dan maak je vast en zeker kennis met de cursusploeg TRAVO. En meteen ken je al enkele mensen van de nationale structuur met naam en toenaam. Als eenheid leef je niet op een eilandje, ook andere eenheden kunnen in je netwerk verzeilen. Je leert ze kennen op Saamdagen en voor je het weet ga je naar hun fuif of BBQ. Een jaar later komen zij in je lokaal op leidingsweekend en ontleen jij hun tenten om op kamp te gaan.

Jeugdraad

De jeugdraad is the place to be als je wil netwerken in je gemeente. Natuurlijk is dit niet het enige, als je actief deelneemt aan de jeugdraad kan je ook al heel veel betekenen voor je eenheid (subsidies, kampvervoer,…) en voor het jeugdbeleid in je gemeente. Maar toch is een jeugdraad een ongelooflijke meerwaarde voor jullie netwerk. Immers ook de andere jeugdbewegingen uit je gemeente komen hier naar toe. En misschien is er zelfs een jeugdhuis? Of een speelpleinwerking? Misschien hebben enkelen onder hen wel dezelfde problemen of informatie nodig als jij? Je kan dan van elkaars netwerk gebruik maken om dit te bereiken. Ook niet meteen oninteressant is dat je op de jeugdraad vaak ook iemand van de jeugddienst van je gemeente tegen komt. Zij dienen er (onder meer) voor te zorgen dat het jeugdwerk in hun gemeente goed gedijt. Dus hoe beter jij hen kent, hoe beter zij je eenheid kennen, en hoe beter ze weten wat de noden van je eenheid zijn (meer speelmogelijkheid, herstellingen aan het dak, …). In sommige gemeenten komt zelfs de Schepen van Jeugd eens een kijkje nemen op de jeugdraad. Een niet te missen netwerkplaats dus. Als je er bent kan je immers wegen op het jeugdbeleid en de opmaak van het jeugdbeleidsplan.


}


Andere verenigingen

...


Vzw / eenheidscomité

...


Grond- of lokaaleigenaar

...


Zelfstandigen

...


Burgemeester en schepenen

...


Scholen

...


...

...Hoe?

Netwerken is een werkwoord. Het is iets waar je actief mee bezig moet zijn. Bekijk het niet als een taak, netwerken kan echt wel leuk zijn. Het is trouwens niet enkel aan de eenheidsleiding om te netwerken. Elke leid(st)er kan hier zijn steentje bijdragen. Iedereen heeft trouwens al zijn eigen persoonlijk netwerkje. Als EL dien je vooral de hiaten in de gaten te houden en te zorgen dat iedereen het eenheids-netwerk goed onderhoudt en uitbreidt.

 • Gaat leider x geregeld naar de jeugdraad?
 • Liet je de andere jeugdbewegingen uitnodigen voor jullie fuif?
 • Krijgen de medewerkers van de jeugddienst nog steeds het eenheidstijdschriftje?
 • Kan je er weer voor zorgen dat een tiental leiding zich toont op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente?
 • ...

Onderhoud van je netwerk

Je netwerk is net als een stuk werkmateriaal, je kan er pas goed op vertrouwen als het mooi geolied werkt. Je dient je netwerk dus te onderhouden. Dit vergt niet alleen tijd en moeite van je eenheid, maar het levert ook niet meteen iets op. Het is niet omdat je op zondagnamiddag een praatje slaat met een ouder over zijn of haar kind dat dit een directe meerwaarde geeft aan je eenheid. Of toch niet op korte termijn, en misschien wel helemaal nooit. Maar die ouder zal wellicht een heel goed gevoel overhouden aan jullie eenheid. En wie weet gaat hij of zij volgend jaar wel mee koken of komen ze helpen het lokaal te schilderen...

Hou contact

Contact houden kan op meerdere manieren. Dit kan passief, maar ook actief. Hoe dan ook moet je er voor zorgen in contact te blijven. Als je je zelf op het 'terrein' van je contacten toont geeft dit zeker een meerwaarde (naar hun fuif, hun receptie, hun BBQ, ...). Zij hoeven niet altijd tot jou te komen toch?

Voorbeelden van passief contact houden:

 • Eenheidstijdschriftje opsturen.
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse BBQ.
 • Ga aan de poort van je lokaal staan voor en na de activiteit.
 • ...

Voorbeelden van actief contact houden:

 • Spreek mensen aan op de jaarlijkse BBQ.
 • Verzorg een dropping speciaal voor ouders.
 • Ga aan de poort van je lokaal staan voor en na de activiteit en maak af en toe een praatje.
 • Spreek af om na de jeugdraadvergadering nog iets te gaan drinken.
 • Ga in uniform naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
 • Spreek met de leiding af om naar de fuif van die andere eenheid te gaan.
 • Loop eens langs op de open speelpleindag van de jeugddienst.
 • ...

Beide manieren heb je nodig om je contacten te onderhouden. Elk contact is immers anders. Zo zal de burgemeester het zeker appreciëren als hij wordt uitgenodigd voor de opening van het vaarseizoen, maar zal hij niet kunnen komen wegens andere bezigheden. De schepen van jeugd zal dan misschien weer wel komen. Voor de ene ouder is het voldoende je te zien staan aan de inkompoort voor je lokaal op zondagnamiddag, een andere ouder zal een praatje met je willen slaan. Er zijn zeker 'netwerkpartners' die de moeite niet eens doen om je eenheidstijdschriftje te lezen. Klopt, maar ze zullen zeker waarderen dat ze er een krijgen.

Ken je netwerk

Enkel door voldoende contactmogelijkheden te hebben zul je elkaar leren kennen. Enkel zo kun je op de hoogte raken van elkaars interesses en weten waar ze mee bezig zijn. De gesprekken zullen telkens wat vlotter gaan (je weet immers met wie waarover te praten), maar je zal ook te weten komen op wie je waarvoor beroep kunt doen.

...


Vraag gericht om hulp

Als je je netwerk kent weet je wie je wat kan vragen. Vraag dan ook gericht om hulp of informatie. Het heeft geen zin om aan iedereen hetzelfde te vragen als er maar vijf mensen uit je netwerk je waarschijnlijk kunnen helpen. Vraag het dus eerst aan hen. Doe je dit niet, dan kan je sommige contacten 'overvragen'. Iedereen heeft zijn eigen capaciteiten, herken en erken die.

...


Bedank hen geregeld

Een evidentie maar toch zo vaak vergeten. Als iemand je een dienst gedaan heeft, dan bedank je hem of haar hiervoor. Zorg altijd voor feed-back ook al leverde de dienst niet veel op. Misschien heb je nu wel geen boot nodig ook al informeerde iemand je over de oom van een vriend die zijn boot aan een zacht prijsje wil verkopen. Bedank dan vriendelijk en laat weten waarom je niets met de informatie zult doen. Of misschien ben je wel gaan kijken, maar is die boot toch niets voor jullie. Ook dan laat je nog iets van je horen. Bedank voor de tip en laat weten dat je zeker op de hoogte wil blijven van andere buitenkansjes.

Uiteindelijk draait het allemaal om erkenning van de moeite die iemand deed voor jouw eenheid. Los van een welgemeend "dank u wel" kan je ook iemand in de bloemetjes zetten of op een speciale manier bedanken:

 • publieke bedanking met bloemetje op eenheidsBBQ
 • een "bedankt aan ..." vermelding in je eenheidstijdschriftje
 • een vermelding op jullie website
 • een maaltijd bereiden voor jullie kookploeg na het kamp
 • ...


Uitbreiding van je netwerk


...


Overdracht

Netwerken zijn heel persoonsgebonden. Als een EL of een oudere leid(st)er stopt met scouting is het heel moeilijk om hun netwerk zomaar over te nemen. Dit moet geleidelijk aan gebeuren. En best als die leider of leidster nog actief meedraait in je eenheid.

Stel voor en laat je voorstellen.

Ga dus samen op pad. Trek met meerderen naar die fuif. Durf ook al eens een handje te geven aan de schepen van jeugd. Doe een babbeltje met de jeugdconsulente. ...

Kom naar buiten.

Je netwerk uitbreiden doe je ook door gewoon zelf veel buiten te komen. Laat je zien en kijk en toon jezelf buiten je scoutseiland, aan de ouders, andere jeugdwerkers, de buren, beleidsmakers, ...

Durf een klapke te doen

Durf vooral mensen aan te spreken en een babbeltje te slaan. Begin desnoods over het weer te praten. Typisch Belgisch en absoluut niets mis mee. Vaak is het niet aangewezen om direct iets te vragen of te verwachten. Hou dit voor een volgend gesprek, probeer in eerste instantie gewoon wat kennis te maken, of op zijn minst goede dag te zeggen, zodat ze een excuus hebben om jou aan te spreken. Zet in een eerste gesprek vooral de positieve punten van je eenheid in de kijker. Later kun je gericht wel eens een knelpunt aankaarten.

...


Zie ook