Oudercommunicatieplanning

Uit FOSwiki

Oudercommunicatie is heel belangrijk. Er moet doorheen het scouts- en gidsenjaar heel wat gecommuniceerd worden. Idealiter maak je een soort van communicatieplanning op aan het begin van het scoutsjaar. Hieronder vind je alvast een kleine checklist.

September

 • Laat weten aan je ouders langs welke kanalen je met hen gaat communiceren ...
  • Structureel: dit zijn dus de vaste zaken. Communiceren jullie elke maand over jullie programma? Of komt er 1 keer per semester een boekje? Of ...
  • Als er iets verandert in de planning
 • Maak een lijstje van de algemene afspraken (bvb. de activiteit start op 14u stipt, je brengt elke week €0.50 mee voor het 4-uurtje, ...). Dit zijn vast heel evidente zaken voor iedereen die al een tijdje meedraait in de eenheid, maar als (nieuwe) ouders is het interessant om deze afspraken op een rijtje te zien.
 • Voorstelling van de leidingsploeg + duidelijk maken wie het aanspreekpunt is.
 • Belangrijke data doorheen het jaar (winterkamp, weekend rond pasen, zomerkamp dat altijd in juli valt, ...).

oktober

 • Probeer elke ouder aan te spreken: hoe stelt zijn/haar kind het in de tak? Praat even met elkaar. Vraag of er vragen zijn, ...

november

december

 • Aangepast activiteitenschema: veel leid(st)ers zitten in december & januari in de examens. Is er een aangepast activiteitenschema? Zijn de activiteiten anders omdat er minder leiding is? ...
 • (leuke extra) Wens de ouders een gelukkig nieuwjaar!

januari

 • De datum van het zomerkamp: veel ouders moeten aan het begin van het jaar op hun werk hun vakantie plannen. Als ze weten wanneer het zomerkamp van hun kinderen valt, dan kunnen ze hiermee rekening houden.

februari

maart

 • Info meedelen voor een Paaskamp nog eens: wie, wat, waar en hoe. Nog even een opfrissertje

april

mei

 • Een kampinfosessie houden voor de nieuwe ouders en voor de ouders die het graag nog eens horen.
 • Aangepast activiteitenschema: veel leid(st)ers hebben in juni examens. Is er een aangepast activiteitenschema? Zijn de activiteiten anders omdat er minder leiding is? ...
 • Organiseer je op het einde van het scouts- en gidsenjaar een BBQ, een hoera-het-is-zomer-apero, ...? Herinner de ouders hier ruim op voorhand aan, ook al stond het in de jaar/semeserplanning.

juni

juli

augustus