Overleg:Seniors

Uit FOSwiki

info over internationaal kampen mss een extra link erbij?

wat verstaan we onder internationaal kamp

Internationaal en scouting

‘Globalisering’! Het is waarschijnlijk het meest internationale woord waarmee wij regelmatig geconfronteerd worden. Achter deze lettertjes gaat er enorm veel schuil waarmee wij dagelijks in contact komen; internet, integratie, toerisme, multinational, vluchtelingen, media, multiculturalisme, … Scouting is reeds van bij de start een mondialiseringsbeweging. Kort na de start van scouting in 1907 verspreide het idee zich over Europa (België in 1910) en nadien over de rest van de wereld. Op dit moment hebben meer dan 30 miljoen jongeren de kans om zich via scouting of guiding te ontplooien en dit in meer dan 200 landen. De ploeg internationaal onderhoudt voor FOS haar internationale contacten met scouts- en gidsenbewegingen. Dit wil zeggen dat ze het internationale beleid opvolgt en mee vorm geeft én dat ze de federatie ondersteunt in haar internationale initiatieven. Hiervoor vertrekt men vanuit de missie en visie van FOS op scouting en maatschappij, om alzo te bouwen aan een betere, meer democratische wereld; globalisering in de goede zin van het woord!Wat is er allemaal mogelijk?

The international thrill overal en voor iedereen. Wie ‘internationaal en scouting’ zegt, denkt al snel aan een reisje naar het buitenland, maar er is veel meer …

Een buitenlands kamp … Je gaat bijvoorbeeld met je tak op de wei van paysan Louis in plaats van bij boer Koen kamperen. Je zit wel in het buitenland maar je doet gewoon je kamp zoals je dat in eigen land ook doet. Op een internationaal kamp zitten scouts en gidsen van verschillende landen samen. Je zit al snel in een mix van talen, culturen, tradities en gewoontes. Vanaf 18 jaar kan je ook individueel als lid mee van het international service team (IST). Zelf een project uitwerken met het land waar je op kamp gaat, is ook een mogelijkheid. Je kan zelfs buitenlanders bij ons uitnodigen om samen op kamp te gaan en hen ons land te laten kennen. Er is wat werk aan, maar het is zéker de moeite én het kan gesubsidieerd worden. Als ervaren en geëngageerde leider kan je zelfs deelnemen aan een internationaal seminarie, zodat de blik van je ploeg of van FOS in het algemeen verruimd wordt met nieuwe inzichten. Wil je nog een stap verder gaan en meewerken aan het beleid van de wereldbewegingen dan is ploeg internationaal de enige juiste plek voor u.

Je hoeft gelukkig niet van onder je eigen kerktoren te komen om internationaal te gaan. Beleef het buitenland in het binnenland: ga op ontdekking in je buurt naar de verschillende culturen die deel uitmaken van onze samenleving en ga samen op kamp of werk met hen een project uit; treed in contact met de buitenwereld via radioamateurs en/of het internet of de oude vertrouwde brief en ga op verkenning naar andere manieren van scouting en guiding; …

En voor wie de internationale vrees nog wat te groot is kan je ook met je eigen groep rond een internationaal thema werken. Spelletjes vanuit de hele wereld, zelf exotische gerechten maken, een inleefkamp, … het kan allemaal. Op die manier verruim je niet enkel de blik van jongeren naar andere culturen, maar worden ze verdraagzamer ten opzichte van mensen die anders zijn. In de openbare bibliotheek is er zeker iets te vinden om je op weg te helpen. Het voordeel is dat je niet hoeft te wachten tot de verkenners-, gidsen- en juniorleeftijd om het internationale pad op te gaan, ook welpen en bevers steken graag al eens de grens over, al is het maar in gedachten.

Aarzel je nog even om erin te vliegen? Weet je nog niet echt wat te kiezen of wil je eens internationaal gaan shoppen? Dan is Buitenlanddag (BLD) de ideale startdag!

De ploeg internationaal is het team binnen FOS die je met al deze zaken vooruit kan helpen, aarzel dus niet om hen te contacteren