Sessie HA Herfst 2009 - Ik in de eenheid

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie ROLPATRONEN “IK IN DE EENHEID”

Auteur: SIKA
Jaar: 2009
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: 2u

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Zaterdag 31/10, 20u-22u

3. Verhaal van de sessie in de cursus

Iedereen vervult doorheen zijn scoutscarrière verschillende rollen. Iedereen heeft plannen om in de toekomst andere rollen te vervullen. Rollen worden verlaten, nieuwe rollen worden opgenomen, dezelfde rollen krijgen in een andere context een ander invulling. In deze blok wordt gekeken hoe je met deze rollen omgaat en kan omgaan.

4. Inhouden

• Scoutscarrières worden in kaart gebracht (vnl vanaf leiding zijn), ook aan de toekomstplannen wordt aandacht gegeven.

• Voorstelling van de eenheid.

• Welke rollen zijn er?

5. Doelen

• Cursisten kunnen zichzelf kaderen binnen de scoutsgroep.

• Cursisten zien in dat iedereen verschillende rollen heeft en dat diversiteit belangrijk is binnen een team.

6. Methodieken

• Kernwoorden – Lijfspreuk – Tekening – Trajecttrein

o 3 kernwoorden eenheid

o Lijfspreuk eenheid

o Tekening eenheid

o Traject tekenen van eigen carrière

o Bespreking: museum

• Kringgesprek rond verschillende rollen die iemand kan opnemen binnen een team. (Belbintest wordt niet meer gebruikt, maar kan in het achterhoofd gehouden worden door de instructeurs)

7. Verloop van de sessie

• 5 min kaderen binnen de cursus

• 30 min tekenen

• 35 min wandelen

o Cursisten laten vertellen

o Doorvragen over welke rol ze nu opnemen binnen de eenheid en waarom

o Vragen waarom ze later een bepaalde rol willen innemen.

• 20 min kringgesprek

o Duiden hoe belangrijk de verschillende rollen zijn in een team.

o Zelf voorbeelden laten geven over eigen tak/eenheid

• Dag afsluiten met evaluatie.

MATERIAAL:


Papier, stiften, plakband