Sessie HA Herfst 2009 - Leidersverdeling

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie LEIDERSVERDELING

Auteur: SIKA
Jaar: 2009
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: 3u

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Maandag 2/11, 14u-17u30 (met pauze van 30 min die je zelf kan kiezen)

3. Verhaal van de sessie in de cursus

Er zijn verschillende rollen en elke rol vergt een aantal kwaliteiten. Een diverse samenstelling zorgt voor een betere kwaliteit in je tak of team. Bij de samenstelling ervan zal moeten gekeken worden naar de verschillende kwaliteiten van de mensen. Als ervaren leiding zal je moeten motiveren, inspireren, temporiseren, …

4. Inhouden

Teams samenstellen  belang van functieprofielen en kwaliteiten

 belang van een divers team

5. Doelen

• Cursisten beseffen dat een sterk team opgebouwd, een diversiteit van kwaliteiten nodig heeft.

• De cursisten kunnen functies koppelen aan kwaliteiten

• De cursisten zien in dat een goede leidersverdeling de basis legt voor de rest van het jaar.

6. Methodieken

Zie hieronder

7. Verloop van de sessie

5 min.

Plaats van deze sessie binnen het verhaal van de cursus.

30min.

Per eenheid wordt hun manier van leidersverdeling uitgeschreven op een flap. De eenheden benoemen zelf de sterktes en de zwaktes van hun manier. Er wordt hier niet diep op ingegaan, maar de flappen worden uitgehangen zodat er in het verder verloop van de sessie naar teruggekoppeld kan worden.

15min.

We kaderen: Wat is het doel van de leidersverdeling? Wat is de ideale leidersverdeling en waarom? Iedereen doet het verschillend, maar met een gezamenlijk belang. We koppelen terug naar de rollen van deze voormiddag en benoemen dat ieders individuele kwaliteiten van belang zijn en wel degelijk iets uitmaken.

30min.

We delen de groep in twee. Elk groepje krijgt een stapeltje kwaliteiten en speelt het kwaliteitenspel door kwaliteiten te leggen op takleider, eenheidsleider en leider. Elke kwaliteit mag maar 1 keer gebruikt worden en de kwaliteiten worden per leiderstype onderverdeeld in wenselijk / noodzakelijk. We benoemen dat dit een manier is om zelf in de eenheid een leidersverdeling te doen.

30min. Pauze

30min.

Naast de individuele kwaliteiten is het eveneens van belang om de leidersverdeling naar het takniveau en het eenheidsniveau te verheffen. Wat heeft een tak nodig, hoe de je de samenstelling, hoe bepaal je het aantal, wat zijn de doelstellingen? Hoeveel leiding per tak?

30min.

Als afsluitende oefening vragen we aan de cursisten om hun eigen kwaliteiten als leider in kaart te brengen. We duiden dat het bijzonder moeilijk is om zoiets te benoemen naar elkaar toe en dat dit eigenlijk al begint bij het te benoemen naar zichzelf. De cursisten overlopen dit naar elkaar toe. Dit valt reeds te zien als een aanzet tot de feedbacksessie.

30min. Vragen en resumeren.

9. Aandachtspunten/Opmerkingen

De inhoud die in de cursistenmap staat kan een handige houvast zijn voor de instructeurs.

MATERIAAL:


Kwaliteitenspel, flappen