Sessie HA Herfst 2009 - Motieven van vrijwilligers

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie MOTIEVEN VAN VRIJWILLIGERS

Auteur: TALPA
Jaar: 2009
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: 1 uur, voor het gedeelte van Salangaan rond motiveren van vrijwilligers

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Zondag 01/11, blok 4, 16h30-18h30

3. Verhaal van de sessie in de cursus

Het eerste deel van de cursus was gefocust op kennismaking in de meest brede zin van het woord: met de cursist, zijn/haar engagement en het succes daarvan. Vervolgens focuste de cursus zich op stapsgewijs oplossingen aan te bieden voor veelvoorkomende problemen. Het identificeren en verdelen van verantwoordelijkheden was een eerste pijler. In deze sessie maakt de cursist in de kennis met de redenen waarom verschillende mensen (vrijwilligers) verschillende verantwoordelijkheden willen opnemen.

Deze sessie maakt deel uit van een tweeluik. In het deel van Salangaan wordt op basis van deze redenen gekeken welke systemen en instrumenten er bestaan om verschillende vrijwilligers te motiveren.

4. Inhouden

• Verschillende motieven van vrijwilligers, en daaruit afleiden van verschillende soorten van vrijwilligers (concept 24u beleidscommissie 2009 ontwikkeld op basis van Civiq.nl model)

5. Doelen

• De cursisten begrijpen dat in hun tak leiding met meerdere en verschillende verwachtingen aan scouting doet.

• De cursisten gaan zelf op zoek naar verschillende verwachtingen bij leiding

• De cursisten leren in de sessie van Salangaan deze verwachtingen te gebruiken om specifieker en genuanceerder te motiveren

6. Methodieken

• stellingenspel

• theoretische kadering, gekoppeld aan praktijk in eenheden

7. Verloop van de sessie

• 15 min - in sessielokaal hangen allemaal A3's op met een antwoord op de vraag "

Waarom neem jij een engagement als leiding in scouting?". Cursisten lezen deze en gaan vervolgens bij A3 staan die voor hen het meeste klopt met hun motivatie (slechts één, keuze maken). Korte toelichting wie waarom welke motivatie heeft (zorgen dat er niet in herhaling gevallen wordt).

- Ik kan er dingen doen waarin ik goed ben

- Ik help zo mee "open" scouting uit te dragen

- Ik ben gevraagd door iemand om dit te doen

- Ik kom er mensen zoals mezelf tegen

- Ik zie resultaten van wat ik doe

- Ik vind het een bezigheid waarmee ik actief en gezond blijf

- ik vind het spannend en uitdagend

- Ik vind het leuk om te doen

- Ik heb er de kans nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken

- Ik doe er nieuwe ervaringen op, leer nieuwe dingen kennen

- ik doe het vooral omwille van de vriendengroep

- ik vind scouting belangrijk voor onze samenleving en wil dat mee uitdragen

- ik doe het omdat ik het altijd al gedaan heb de afgelopen jaren

- ik heb een andere reden dan die hier uithangt

• Op basis van deze oefening duiden dat alle leiding / vrijwilligers (link maken) verschillende motivaties heeft. Doel van de sessie: proberen groeperen in soorten vrijwilligers op basis van hun motivatieredenen

• 10 min - korte theoretische toelichting op basis van voorbije oefening: 7 belangrijkste motivators voor vrijwilligerswerk

1. De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, zelfontplooiing. Nieuwe vaardigheden leren, kennis vergroten.

2. Behoefte aan waardering en je nodig voelen. Als individu gezien willen worden en erkenning krijgen voor wie je bent en wat je doet.

3. Deel uit willen maken van een groep. Ergens bij willen horen, onderdeel willen zijn van een groter geheel. De identiteit van de groep straalt uit naar het groepslid.

4. Nieuwe sociale contacten willen aangaan, nieuwe ervaringen opdoen met andere mensen.

5. Behoefte aan veiligheid en zekerheid. Regelmaat en structuur nodig hebben en behoefte hebben aan duidelijke regels en afspraken.

6. Compensatie voor wat men mist in andere bezigheden of betaald werk.

7. Uitdrukking kunnen geven aan waarden, normen of idealen. Door vrijwilligerswerk zijn mensen in de gelegenheid om betrokkenheid te tonen, mensen te helpen of zich in te zetten voor een goed doel.

• 10 min - stelling "de leiding van tegenwoordig neemt geen engagement meer". Groepsdiscussie, ofwel stimuleren via rechtbank-methodiek als te softe groep (één deel subgroep krijgt opdracht argumenten contra te brengen, ander deel pro. Instructeur speelt rechter)

• Duiden dat er niet minder engagement genomen wordt (FOS heeft bvb meer leiding dan 10 jaar geleden), maar wel dat leiding bewuster omspring met hun engagement: met een duidelijker doel voor ogen wat ze eruit willen halen. Er is immers veel aanbod en maar beperkte vrije tijd. Daarom dat je als ervaren leiding heel bewust moet zijn van wat de verschillende doelen zijn die je leiding uit hun scouting-engagement wil halen

• 20 min - Verschillende doelen - verschillende soorten vrijwilligers. Theoretisch kader om houvast te bieden

- SOORTEN VRIJWILLIGERS IN SCOUTING?

 Horizontale as: waarom neem je een engagement als leiding?

• Gebruik je scouting als plaats om te experimenteren, te ondernemen, uitdagingen aan te gaan en kansen te grijpen?

• Of zie je scouting eerder als een plaats waar je tot rust kan komen, in een warme groep komen, met duidelijke houvasten en een veilige omgeving?

 Verticale as: hoe belangrijk is de groep, het sociale aspect voor jou?

• Wil je vooral zelf zaken in handen nemen? Het voortouw nemen? Bevestiging voor jezelf zoeken? Zelf nieuwe dingen leren?

• Of wil je net deel uitmaken van het geheel? Is de groep voor jou het belangrijkste? Geaccepteerd en gewaardeerd worden binnen de leidingploeg?

Tabel

• 5 min:

o Elke cursist moet normaal zeker in staat zijn iemand uit eigen eenheid te plaatsen bij elk type vrijwilliger

o Duiden dat er geen "negatief type" is (risico bij regelaar); enkel verschillende motieven.

o Allemaal goed en wel al die verschillende types van motieven, maar hoe motiveer je deze nu concreet? Hoe ga je praktisch om met al die verschillen? Link maken naar sessie Salangaan

Als houvast voor instructeurs: kwaliteiten van elk type

Tabel

9. Aandachtspunten/Opmerkingen

Deze sessie zit in een grotere sessie vervat waarvan Salangaan een tweede gedeelte, rond motiveren van verschillende vrijwilligers. Het eerste gedeelte is deze voorbereiding.

MATERIAAL:


• A3's met motieven voor leiding te zijn

• stellingblad "de leiding van vandaag neemt geen engagement meer"

• assenkruis voorbereiden op whiteboard om met subgroep tijdens theoretisch blok in te vullen