Steuncomité - vzw

Uit FOSwiki


Feitelijke vereniging versus vzw

FEITELIJKE VERENIGING VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
AARD
Meerdere personen die op geregelde basis samen iets doen. Een groepering van minstens drie personen die overeenkomen om een gemeenschappelijk doel te realiseren. Enig commerciël belang is ondergeschikt aan dit doel.
RECHTSPERSOONLIJKHEID
Geen rechtspersoonlijkheid. De leden kunnen dus afzonderlijk en individiueel aansprakelijk gesteld worden. Eenheden van FOS Open Scouting - en dus ook de leid(st)ers - vallen onder de auspiciën van FOS Open Scouting vzw. Wel een rechtspersoonlijkheid. ...
STRUCTUUR
Vrij te kiezen want er is geen wetgeving voorhanden. In het Algemeen Reglement van FOS Open Scouting zijn wel richtlijnen opgesteld over hoe eenheden zich dienen te structureren. Voor eenheden van FOS Open Scouting geldt dat de eenheidsraad waarin alle (A)EL's en leiding zetelen het hoogste beslissingsorgaan is van de feitelijke vereniging. Minstens een Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. ...
BEZITTINGEN
Geen, alle bezittingen zijn mede-eigendom van alle leden van de feitelijke vereniging. Een eenheid kan dus eigenlijk niets bezitten als feitelijke vereniging. Het vermogen van de vzw is duidelijk afgebakend van het eigen vermogen van de leden.
PLICHTEN
Wettelijk zijn er geen verplichtingen. ... ...
AANSPRAKELIJKHEID
... ...


Statuten

...

Regelgeving

Meer info?