Teerpoot: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

(Teerpootproeven)
Regel 19: Regel 19:
  
 
=Het verhaal van Mowgli=
 
=Het verhaal van Mowgli=
 +
In de Sionieheuvels was het zeven uur en een erg warme avond. VADER WOLF wilde juist op jacht gaan, toen TABAQUI - de jakhals - het hol binnenkwam. Hij Was op zoek naar een overgebleven hapje eten.
  
 
=Jungledieren=
 
=Jungledieren=

Versie van 5 mrt 2012 om 12:33

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Klasse- & Badgewerking.


De teerpootproeven maken Welpen wegwijs in de horde en het jungleverhaal. Het leven in de Welpentak is niet zo eenvoudig als het voor de leiding soms lijkt. Er zijn verschillende gewoontes en verwachtingen die de nieuwe Welpen niet kennen en ook het 'jungletaaltje' (horde, de oude wolven, akela, ...) klinkt hen nog onbekend in de oren. De teerpootproeven leren Welpen om zich uit de slag te trekken in de jungle. Ze maken kennis met de jungledieren en de gewoontes in de horde.

Welpen die zich helemaal thuis voelen in de horde kunnen zich nu verder een aantal vaardigheden eigen maken door middel van de sterproeven en badgewerking.

Teerpootproeven

 • Ik kan het verhaal van Mowgli vertellen zoals het wordt beschreven in het Welpenboekje.
 • Ik ken de jungledieren (die beschreven staan in het Welpenboekje) en kan er iets over vertellen.
 • Ik ken en kan volgende zaken:
  • Groot gehuil
  • Groet en betekenis
  • Wet en Welpenleuze
  • Belofte


Het verhaal van Mowgli

In de Sionieheuvels was het zeven uur en een erg warme avond. VADER WOLF wilde juist op jacht gaan, toen TABAQUI - de jakhals - het hol binnenkwam. Hij Was op zoek naar een overgebleven hapje eten.

Jungledieren

Welpenboekje

Alle informatie die Welpen nodig hebben om de Teerpootproeven tot een goed einde te brengen vinden ze terug in het Welpenboekje.

Hoe aanbrengen?

Ik kan het verhaal van Mowgli vertellen zoals het wordt beschreven in het Welpenboekje. Je vertelt gewoon het verhaal van de opname van Mowgli aan de nieuwelingen. Eventueel kan je ze daarvoor even apart nemen.

Ik ken de jungledieren (die beschreven staan in het Welpenboekje) en kan er iets over vertellen.

 • Je hebt via enkele jungleverhalen de voornaamste dieren aan de nieuwelingen voorgesteld.
 • Je geeft enkele spelen, gebaseerd op deze verhalen (als herhaling).
 • Je geeft enkele spelen of opdrachten (animatie, mime, creatief spel, handvaardigheid, handenarbeid, uitbeelding, enz…) waaruit blijkt, dat de nieuwelingen weten WIE deze dieren zijn.

Groot gehuil Je laat de nieuwelingen meedoen als het Groot Gehuil wordt uitgevoerd (zo kunnen ze het praktisch leren), maar ze krijgen, zolang ze hun belofte niet hebben afgelegd, geen medezeggingschap in de Wolvenraad.

Groet en betekenis Je toont aan de nieuwelingen hoe de Welpen groeten en je legt uit wat die groet betekent. Stimuleer de nieuwelingen (en alle andere Welpen) om bij het begin en op het einde van de vergadering de Oude Wolven te komen groeten, waaruit blijkt dat ze weten hoe te groeten en wat de groet betekent. (Ook de linkerhanddruk hoort daarbij).
Wet en Welpenleuze

Benadrukken van de kreet :
Welpen we doen!!! ……. ons BEST!!!
Uw BEST??? ………… Yaou, best, best, best, best, yaou!

Deze kreet kan je dikwijls gebruiken wanneer de horde verzameld staat, bij het begin of einde van de activiteit.

Verduidelijk de betekenis van de wet aan de hand van het verhaal : “Kaa’s jacht” :

 • er is nood aan een wet (zonder wet gaat men leven als het Bandar-log)
 • zij die de wet kennen moeten hem navolgen en hem zeer duidelijk uitleggen aan degenen die de wet nog niet kennen (Baloe had Mowgli niet gesproken over het Bandar-log).
 • iedereen moet de wet naleven, omdat hij anders zichzelf en de horde last kan berokkenen (Baloe en Bagheera komen in moeilijkheden, doordat Mowgli met het Bandar-log is meegegaan en Mowgli krijgt een stevige klap van Bagheera als straf).

Junglewet : foutieve handeling = straf. Eens gestraft wordt alles echter onmiddellijk vergeven en vergeten.

Belofte Na contact met de ouders (filosofische overtuiging), na contact met de Wolvenraad en in aansluiting met punt 4 (Akela vindt me een flinke welp), kan en mag de nieuweling(e) zijn (haar) belofte afleggen.

Akela vindt me een flinke welp
Als Oude Wolf moet je de inspanning van de nieuweling om mee te leven als wolf in de horde beoordelen. Indien er geen uitgesproken tegenwerking is, bestaat er geen enkel bezwaar voor opname. Blijkt er wel tegenwerking, dan kan je, na aan de nieuweling het waarom van je beslissing te hebben medegedeeld de belofte aflegging even uitstellen.

OPMERKING
De belofte aflegging is geen beloning, maar een engagement t.o.v. Akela om zijn best te doen!