Tenten aanvragen

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Kamp.
Je kan er verder doorklikken naar allerhande praktische kampinformatie.


Uitleendienst Kampeermateriaal

De Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK, vroeger gekend onder de naam ADJ) is een dienst van de Vlaamse Overheid. Je kunt bij hen tenten ontlenen. De ULDK beschikt over zo’n 2.000 seniortenten en 3.250 patrouilletenten. Een patrouilletent biedt slaapmogelijkheid aan 8 personen, een seniortent aan 10 personen. Een seniortent is natuurlijk heel divers inzetbaar. Naast de tenten die de ULDK bezit verdelen zij ook de tenten van het ministerie van Defensie. Heel wat legerbasissen stellen hun tenten ter beschikking aan jeugdverenigingen.

De aanvraag

Een aanvraag indienen kan ten vroegste vanaf 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het kampeerinitiatief. Doe dit daarna wel zo snel mogelijk, want het aantal tenten is beperkt en de datum van aanvraag is mee bepalend voor de beslissing of je tenten krijgt en hoeveel dat er zijn.

  • Ga naar uldk.be en download het aanvraagformulier of registreer je.
  • Vul het aanvraag-formulier bij voorkeur elektronisch in, druk het af, onderteken het en stuur het per post naar het adres dat bovenaan op het formulier staat.
  • Je kan ook het digitaal reservatieprogramma gebruiken, als je je op voorhand geregistreerd hebt. Opgelet: registreren kan niet tussen 1 en 12 oktober.

De toezegging

In de loop van februari/maart stuurt ULDK je een toezeggings- of weigeringsformulier. Het toezeggingsformulier vermeldt het aantal toegezegde tenten, de datum, het uur en de plaats van afhaling en inlevering van het materiaal, het achteraf te betalen huurgeld voor de uitlening van het materiaal en het aantal personen dat de aanvrager moet voorzien voor het laden en lossen van het toegezegde materiaal. Als de uitlening volledig wordt geweigerd, vermeldt het weigeringsformulier duidelijk de reden van die beslissing.

Kostprijs & betaling

  • Je hoeft op voorhand geen waarborg te betalen.
  • Je betaalt een bedrag per gehuurde dag en per tent. De afhaal- en inleverdag worden niet meegerekend. Voor een patrouilletent betaal je per dag 0,70 euro. Voor een seniortent betaal je per dag 1 euro.
  • De facturatie van het gehuurde materiaal gebeurt na het kamp samen met eventuele schadevergoedingen.

Wist je dat …?

  • je ook tenten kan ontlenen voor kampen in het buitenland?
  • je kan ontlenen voor kampen/weekends die minder dan drie dagen omvatten? Hiervoor is een apart tarief van toepassing, namelijk 1,40 euro per dag per patrouilletent en 2 euro per dag per seniortent.
  • je niet verplicht bent om een aparte verzekering af te sluiten voor het geleende materiaal, maar dit wel sterk aan te raden is? Tenten kosten immers geld en bij schade of verlies rekenen ze je een vergoeding aan.

Wat bij een weigering?

Elk jaar trekken duizenden kinderen en jongeren op tentenkamp, waarvan de meeste kampen doorgaan in juli. Het aantal (patrouille)tenten van de ULDK is, zeker in die drukke periode, ontoereikend om iedereen van de nodige tenten te voorzien. Het is dus mogelijk dat je het met enkele tenten minder moet doen dan je gevraagd hebt. Het is zelfs mogelijk dat je een volledige weigering krijgt omdat de uitleendienst in de periode dat jij op kamp gaat helemaal geen tenten meer heeft.

Bij een volledige weigering kon je vroeger een tweede aanvraag doen bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren verdeelt de ULDK echter zowel de eigen tenten als die van Defensie. Een weigering omvat dus ook een weigering voor de tenten van Defensie en een tweede aanvraag heeft dus geen zin meer. Aangezien ULDK nu meer tenten heeft om te verdelen zouden er minder eenheden een weigering mogen krijgen.

Een volledige of gedeeltelijke weigering van de ULDK betekent dus dat je creatief zal moeten zijn. Ga zo snel mogelijk op zoek naar andere pistes om toch de nodige tenten voor het kamp te verzamelen. Misschien kan een andere eenheid je wel helpen. Als je hierbij hulp nodig hebt dan kan je steeds terecht bij de Stafmedewerker Eenheden via [email protected]

MEER INFO

Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

Mechelsesteenweg 418, 1930 Nossegem

Tel. 02 251 69 43 – Fax 02 253 25 02

E-mail: [email protected]

Website: uldk.be