Toverdrank

Uit FOSwiki

Versie door WikiSysop (500e Nationale structuren) (overleg | bijdragen) op 3 dec 2012 om 22:56 (WikiSysop (500e Nationale structuren) heeft pagina Toverdrank. naar Toverdrank hernoemd)

09 team.png

Auteur: Kolibrie
Eenheid auteur: 226e De Leeuwerik

Spelverloop:
Deze activiteit is een zoektocht doorheen het bos en de omgeving ervan. Het is de bedoeling om een toverdrank te maken die kan helpen bij de volgende activiteit. Dit kan dus gebruikt worden als men moet vechten tegen tovenaars, boze heksen, tegen de Romeinen, … Je kan dit gebruiken als morgenactiviteit dat een waarde of een gevolg heeft in het namiddagspel van gelijk welk thema.

Elke patrouille loopt één en dezelfde tocht af. Dit steeds afwisselend met en tegen de wijzers in. Het parcours is gemarkeerd met natuursporen, spoortekens en allerlei andere wegmarkeringen. Onderweg moet men 12 ingrediënten van 12 Goden zoeken die aan de hand van 12 onbemande posten worden medegedeeld. Verspreid over de gehele tocht hangen dus 12 papieren die vertellen wat ze moeten zoeken. Voor het ene ingrediënt hebben ze dus meer tijd dan het volgende enzovoort en het lot beslist in welke richting ze moeten lopen en dus welke tijd ze hebben voor bepaalde ingrediënten.

De ingrediënten zijn : 3 spinnen (Aragnatius), schors (Harsus), 3 insekten (Mierentius), eikenbladen (Eikenloos), aarde (Terrantijn), water (Aquarius), 3 regewormen (Teekedarius), dennennaalden (Stekkedarius), mos (Zachtinoor), netels (Brandalian), gras (Eetekoe) en bloemen (Floralian).

Bij de terugkomst op het kampterrein worden deze ingrediënten aan de grote tovenaars (leiding) gegeven en krijgt men na het brouwproces een toverdrank. Deze toverdrank kan een sportdrankje zijn of een zelf gefabriceerd drankje dat moet gebruikt worden tijdens het volgende spel.

Benodigdheden:Sportdrankjes, 12 papieren met ingrediënten, duimspijkers of sjortouw,