Twee kampen (junglenamen)

Uit FOSwiki


Oxo.png
Twee kampen (junglenamen)

Auteur: Welpenhandboek
Tak(ken): Welpen
Type: klein spel

Spel:
Kamp 1 krijgt een briefje met junglenamen, kamp 2 krijgt een briefje met uitleg. Dan volgt er dassenroof tussen de 2 kampen. Wie overwint, mag het briefje van de overwonnene zien. Stemt het overeen met zijn briefje, dan mag hij het houden. Het kamp met de meeste briefjes overwint.

Variante: indien de welpen en hun briefje overeenstemt, mogen ze samen op zoek gaan naar de schat. Zoniet volgt er dassenroof met een andere welp.