Verkiezing EL: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

k (Een eenheidsleid(st)er verkiezen)
k
Regel 1: Regel 1:
Zie ook het [http://www.fos.be/userfiles/files/scoutsmapartikels/Keuze%20Eenheidsleiding.pdf scoutsmapartikel] over het verkiezen van eenheidsleid(st)ers.
 
 
 
=Start tijdig!=
 
=Start tijdig!=
 
Wie ziet het zitten om vanaf september de fakkel over te nemen? Geen idee? Begin dan maar tijdig je zoektocht. Een nieuwe eenheidsleid(st)er zoek je niet na je zomerkamp. Hier moet je een heel jaar aandacht voor hebben. Een EL wordt verkozen voor een periode van twee jaar.
 
Wie ziet het zitten om vanaf september de fakkel over te nemen? Geen idee? Begin dan maar tijdig je zoektocht. Een nieuwe eenheidsleid(st)er zoek je niet na je zomerkamp. Hier moet je een heel jaar aandacht voor hebben. Een EL wordt verkozen voor een periode van twee jaar.

Versie van 24 jan 2013 om 12:28

Start tijdig!

Wie ziet het zitten om vanaf september de fakkel over te nemen? Geen idee? Begin dan maar tijdig je zoektocht. Een nieuwe eenheidsleid(st)er zoek je niet na je zomerkamp. Hier moet je een heel jaar aandacht voor hebben. Een EL wordt verkozen voor een periode van twee jaar.

 • Laat reeds bij de start van het tweede jaar (september-december) voldoende keren vallen dat er nieuwe verkiezingen zullen komen tegen volgende zomer.
 • Januari tot maart is het moment om kandidaten te zoeken voor deze boeiende 'job'.
 • Hou de verkiezing zelf nog voor het zomerkamp (ergens in de periode april-juni).
 • Zo zijn er nog enkele maanden van het scoutjaar over waarin de 'oude' EL de 'toekomstige' EL kan inwerken om in september dan echt te starten.

TIP

Zie ook het scoutsmapartikel over het verkiezen van eenheidsleid(st)ers.

Een eenheidsleid(st)er verkiezen

Verkiezingen staan goed in de statuten, maar wat koop je er in realiteit voor?<BR\> Ik vind hier toch niemand die mij wil aflossen!<BR\> Dit zijn enkele veel gehoorde uitspraken. Toch heeft het “verkiezen” zijn nut!

 1. volgens het Algemeen Reglement van FOS Open Scouting kan een eenheidsleider ten langste driemaal twee jaar aanblijven. Toch zijn er in de realiteit nog veel EL’s die het veel langer uitzingen. En daar komen gegarandeerd moeilijke situaties van. De jongere generatie begint dan immers de persoon te identificeren met de functie waardoor er zich zelfs geen opvolging meer zal aandienen. Conclusie: een EL wordt best om de twee jaar verkozen.
 2. verkiezingen geven elk lid van de eenheidsraad de vrije keuze.
 3. de fase voor de verkiezing biedt de eenheidsraad een extra kans om de EL-werking te evalueren en desnoods naar een degelijk beleidsplan te vragen. Het geeft de leiding ook meer inzicht over de inhoud van de EL-werking. Een interesse die in latere fase kan aangewakkerd worden om de opvolging te verzekeren.


Enkele richtlijnen bij verkiezingen

 1. kies een EL waar je als leid(st)er en als groep wat aan hebt, zowel organisatorisch als op menselijk vlak
 2. is er niet meteen een kandidaat, laat dan liever de “plaats” een tijdje open. De eerste de beste kiezen of iemand in die richting duwen valt op termijn nadelig uit. Zorg binnen de eenheid voor acties en/of methodieken waarbij op natuurlijke weg iemand zich profileert als potentiële eenheidsleid(st)er
 3. een ruzie binnen de groep naar aanleiding van de stemming? Dit betekent een slechte voorbereiding of een teken dat er al langer iets broedt binnen de groep.
 4. maar 1 kandidaat. Tegen stemmen kan en moet als dit ten voordele van de eenheid is. Niet zomaar ja stemmen om dat toch niemand anders het wil doen!
 5. geheim stemmen heeft altijd een bescherming voor de stemmers
 6. kies op basis van een goed EL-beleidsplan
 7. de eenheidsleid(st)er neemt binnen de structuur van de eenheid en FOS een uitermate belangrijke plaats in. Neem de verkiezingen dan met de nodige dosis ernst, respect en doordachtheid op

Enkele methodieken

Welke relatie wil ik met mijn eenheidsleid(st)er?

Maak een lijst op met voorbeelden zoals : vriend, manusje van alles, Klaagmuur, lolbroek, pedagogische ondersteuner, vertrouwenspersoon, manager, speelkameraad, ivoren toren,…

Verwerk dit nu als volgt: “Voor mij is mijn EL een ...”

 • Schrappen = niet van toepassing
 • Omcirkelen = van toepassing
 • Zo laten = ja noch neen

Groepsvisie: overloop de woorden en gooi er een discussie tegenaan

 • zitten = akkoord
 • staan = niet akkoord
 • op 1 been staan = geen uitgesproken mening

Dit kan ook onder een ander vorm van een stellingenspel


De kwaliteiten van een eenheidsleid(st)er

 • Zoek met de leiding een aantal kwaliteiten: de bekwame organisator, de perfecte vergadervoorzitter, de ideale PR-persoon, de troostende uithuilschouder, de toffe ideeënbus,…
 • Geef iedere kwaliteit een kleur
 • Verdeel de groep in kleine groepjes (3 à 6 pers)
 • Ieder groepje kiest de belangrijkste 4 kleuren (kwaliteiten) en zet die in orde van belangrijkheid op een afgedekte flap.(Ook de kandidaat-EL's doen hetzelfde.)
 • Speel nu het “mastermind”-spel. De kandidaten verdelen zich over een aantal groepjes en proberen de kleurencombinatie van de groepjes te raden in x-aantal stappen. Speel dus niet door tot alles gevonden is.
 • Alle kleurencombinaties worden nu vergeleken met de combinaties van de kandidaten. Vraag uitleg aan de kandidaten en probeer tot een akkoord te komen betreffende het kwaliteitenprofiel van een EL.