Verkiezing EL: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

k
k
Regel 37: Regel 37:
 
* een ruzie binnen de groep naar aanleiding van de stemming? Dit betekent een slechte voorbereiding of een teken dat er al langer iets broedt binnen de groep.
 
* een ruzie binnen de groep naar aanleiding van de stemming? Dit betekent een slechte voorbereiding of een teken dat er al langer iets broedt binnen de groep.
  
==Enkele methodieken==
+
=Enkele methodieken om het gesprek aan te gaan=
  
===Welke relatie wil ik met mijn eenheidsleid(st)er?===
+
==Welke relatie wil ik met mijn eenheidsleid(st)er?==
  
 
Maak een lijst op met voorbeelden zoals :
 
Maak een lijst op met voorbeelden zoals :
Regel 58: Regel 58:
  
  
===De kwaliteiten van een eenheidsleid(st)er===
+
==De kwaliteiten van een eenheidsleid(st)er===
  
 
* Zoek met de leiding een aantal kwaliteiten: de bekwame organisator, de perfecte vergadervoorzitter, de ideale PR-persoon, de troostende uithuilschouder, de toffe ideeënbus,…
 
* Zoek met de leiding een aantal kwaliteiten: de bekwame organisator, de perfecte vergadervoorzitter, de ideale PR-persoon, de troostende uithuilschouder, de toffe ideeënbus,…

Versie van 24 jan 2013 om 12:57

Start tijdig!

Wie ziet het zitten om vanaf september de fakkel over te nemen? Geen idee? Begin dan maar tijdig je zoektocht. Een nieuwe eenheidsleid(st)er zoek je niet na je zomerkamp. Hier moet je een heel jaar aandacht voor hebben. Een EL wordt verkozen voor een periode van twee jaar.

 • Laat reeds bij de start van het tweede jaar (september-december) voldoende keren vallen dat er nieuwe verkiezingen zullen komen tegen volgende zomer.
 • Januari tot maart is het moment om kandidaten te zoeken voor deze boeiende 'job'.
 • Hou de verkiezing zelf nog voor het zomerkamp (ergens in de periode april-juni).
 • Zo zijn er nog enkele maanden van het scoutjaar over waarin de 'oude' EL de 'toekomstige' EL kan inwerken om in september dan echt te starten. (Zie ook taken van een EL.)

Hou (minstens) elke twee jaar een verkiezing

Verkiezingen staan goed in de statuten, maar wat koop je er in realiteit voor?<BR\> Ik vind hier toch niemand die mij wil aflossen!<BR\> Dit zijn enkele veel gehoorde uitspraken. Toch heeft het “verkiezen” zijn nut!

Volgens het Algemeen Reglement van FOS Open Scouting kan een eenheidsleider ten langste driemaal twee jaar aanblijven. Zes jaar is lang. Blijven EL’s nog langer dan zes jaar aan de macht, dan komen daar gegarandeerd moeilijke situaties van. De jongere generatie begint dan bijvoorbeeld de persoon te identificeren met de functie waardoor er zich zelfs geen opvolging meer zal aandienen. Conclusie: een EL wordt best om de twee jaar verkozen.

Voorzie ook een 'echte' verkiezing die elk lid van de eenheidsraad de vrije keuze geeft om te stemmen op wie hij of zij wil.

TIP

Zie ook het scoutsmapartikel over het verkiezen van eenheidsleid(st)ers.

Procedure

 • Maak tijdig de datum van de verkiezing bekend.
 • Alle leden van de huidige eenheidsraad mogen stemmen.
 • Je kan werken met volmachten, maar vermijd dit liever. Beperk ook de volmachten tot één per aanwezige op de stemming zelf.
 • Zorg dat 2/3° van de stemmen uitgebracht kunnen worden (teveel afwezigen is geen goede basis voor een verkiezing).
 • Laat anoniem en schriftelijk stemmen. Geheim stemmen heeft altijd een bescherming voor de stemmers. (Probeer dit altijd te doen als je een stemming moet houden waar personen bij betrokken zijn.)
 • Wie meer dan de helft van de aanwezige en vertegenwoordigde (volmacht) stemmen voor zich wint is verkozen.

Tips

 • de eenheidsleid(st)er neemt binnen de structuur van de eenheid en FOS een uitermate belangrijke plaats in. Neem de verkiezingen dan met de nodige dosis ernst, respect en doordachtheid op.
 • kies een EL waar je als leid(st)er en als groep wat aan hebt, zowel organisatorisch als op menselijk vlak
 • kies op basis van een goed plan voor je eenheid. Laat de 'toekomstige' kandidaten uitleggen waar ze voor staan.
 • is er niet meteen een kandidaat, laat dan liever de “plaats” een tijdje open. De eerste de beste kiezen of iemand in die richting duwen valt op termijn nadelig uit.
 • Zorg binnen de eenheid voor acties en/of methodieken waarbij op natuurlijke weg iemand zich profileert als potentiële eenheidsleid(st)er
 • maar 1 kandidaat. Tegen stemmen kan en moet als dit ten voordele van de eenheid is. Niet zomaar ja stemmen om dat toch niemand anders het wil doen!
 • de fase voor de verkiezing biedt de eenheidsraad een extra kans om de EL-werking te evalueren en desnoods naar een degelijk beleidsplan te vragen. Het geeft de leiding ook meer inzicht over de inhoud van de EL-werking. Een interesse die in latere fase kan aangewakkerd worden om de opvolging te verzekeren.
 • een ruzie binnen de groep naar aanleiding van de stemming? Dit betekent een slechte voorbereiding of een teken dat er al langer iets broedt binnen de groep.

Enkele methodieken om het gesprek aan te gaan

Welke relatie wil ik met mijn eenheidsleid(st)er?

Maak een lijst op met voorbeelden zoals : vriend, manusje van alles, Klaagmuur, lolbroek, pedagogische ondersteuner, vertrouwenspersoon, manager, speelkameraad, ivoren toren,…

Verwerk dit nu als volgt: “Voor mij is mijn EL een ...”

 • Schrappen = niet van toepassing
 • Omcirkelen = van toepassing
 • Zo laten = ja noch neen

Groepsvisie: overloop de woorden en gooi er een discussie tegenaan

 • zitten = akkoord
 • staan = niet akkoord
 • op 1 been staan = geen uitgesproken mening

Dit kan ook onder een ander vorm van een stellingenspel


De kwaliteiten van een eenheidsleid(st)er=

 • Zoek met de leiding een aantal kwaliteiten: de bekwame organisator, de perfecte vergadervoorzitter, de ideale PR-persoon, de troostende uithuilschouder, de toffe ideeënbus,…
 • Geef iedere kwaliteit een kleur
 • Verdeel de groep in kleine groepjes (3 à 6 pers)
 • Ieder groepje kiest de belangrijkste 4 kleuren (kwaliteiten) en zet die in orde van belangrijkheid op een afgedekte flap.(Ook de kandidaat-EL's doen hetzelfde.)
 • Speel nu het “mastermind”-spel. De kandidaten verdelen zich over een aantal groepjes en proberen de kleurencombinatie van de groepjes te raden in x-aantal stappen. Speel dus niet door tot alles gevonden is.
 • Alle kleurencombinaties worden nu vergeleken met de combinaties van de kandidaten. Vraag uitleg aan de kandidaten en probeer tot een akkoord te komen betreffende het kwaliteitenprofiel van een EL.