Zelfwerkzaamheid JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

JVG's-Aspiranten vinden het leuk om zelf iets in elkaar te steken. Ze hebben veel inspiratie en ze kunnen het aan om hun initiatieven tot een goed einde te brengen. Op het water, tijdens kookactiviteiten en gedurende de opbouw van het kamp tonen ze hoe zelfstandig ze al kunnen zijn. JVG's-Aspiranten kunnen zich af en toe een momentje zonder leiding bezighouden zonder zich te vervelen en genieten van die vrijheid.

Leid(st)ers volgen de activiteiten en projecten waaraan JVG’s-Aspiranten zelfstandig werken goed op. Deze hebben immers vaak nood aan een ruggensteuntje. Ze worden graag aangemoedigd en genieten van de erkenning die ze krijgen voor hun initiatieven.