Zingeving en maatschappij JVG's-Aspiranten: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

k (uniforme benaming takken)
k (Klipdas (200e De Vleermuis) heeft pagina Zingeving en maatschappij JV/JG's-Aspiranten naar Zingeving en maatschappij JVG's-Aspiranten hernoemd)
 

(geen verschil)


Huidige versie van 3 jun 2013 om 15:30

De actualiteit, maatschappelijke problemen, de Grote Levensvragen: de JVG’s zijn er – voor het eerst – hard mee bezig. Ze stellen zich vragen en vormen zich meningen. Vaak zijn die gestoeld op wat ze horen bij hun vrienden, op school, thuis en in de media. Ze nemen zaken over die goed klinken en die soms weinig genuanceerd zijn. Onder elkaar babbelen en discussiëren ze zonder remmingen. Als de leiding erbij is, houden ze zich een beetje in en zijn ze bedachtzamer.

Leid(st)ers hebben – ongewild – een grote invloed op de meningsvorming van de JVG’s-Aspiranten. Hun mening is belangrijk en heeft een grote impact. Daarom is het belangrijk dat leid(st)ers in discussies getuigen van openheid, respect hebben voor ieders overtuiging en iedereen stimuleren om zelf na te denken, zelf een opinie te vormen over (soms netelige) onderwerpen. Ze dringen hun opvattingen niet op, maar voeden wel de discussie. Geregeld bezinnen ze zich samen met de JVG’s-Aspiranten over allerlei onderwerpen. Zo dragen ze bij tot hun openheid en hun kritische geest.

Meer info vind je op de pagina Zingeving.